หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  เมนูหลัก
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  คุณภาพชีวิตคนสร้างสุขภาพ
เมื่อรู้สึกโกรธ...มีวิธีการรับมือรึยัง...ลองคลิกอ่านเลยค่ะ
"ความเครียดและการจัดการ"
ความรู้และการช่วยเหลือ "เด็กติดเกม"
ความรู้เกี่ยวกับ "โรคสมาธิสั้น"
ความรู้เกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาในวัยเรียนวัยรุ่น
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกายในเด็ก โดย หมอสมชาย ลี่ทองอินทร์
ข้อมูลคนไทยไร้พุงและชมรมสร้างสุขภาพ
บทความส่งเสริมสุขภาพ : เรื่อง การออกกำลังกายในน้ำ
บทความส่งเสริมสุขภาพ : เรื่องกรดแลคติค
บทความส่งเสริมสุขภาพ : เรื่องไขมันดีที่เป็นมิตรกับสุขภาพ
ทั้งหมด
  MCH
ไฟล์สายชล12ธค57
โปรแกรมประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
แบบรายงานอนามัยแม่และเด็กปี 58
แบบรายงานผลการดำเนินงานบริการทารกแรกเกิดรายไตรมาส
แบบรายงานแม่และเด็ก(การคลอดและเฝ้าระวังคลอด)
แผนงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ
แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
นโยบายยกระดับคุณภาพสตรีและเด็ก กระทรวงสาธารณสุข
ชี้แจงนโยบายงานอนามัยแม่และเด็ก
แนวทางการเก็บปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ตรวจหาไอโอดีนในปัสสาวะ
ทั้งหมด
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๕
  งานสุขภาพจิต
เอกสารประกอบการอบรมMCATT
แบบรายงานMCATT
กลยุทธ์ในการดำเนินการวัยรุ่นและบริการให้คำปรึกษา
โครงการ๑ โรงเรียน๑โรงพยาบาล
แบบรายงานของศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ
คำสังคณะกรรมการMCATT
ประชุมชี้แจงงานนโยบายงานสุขภาพจิต ปี 56
แบบรายงานเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย ปี 55
ข้อมูลจำนวนการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในฐานข้อมูล HosXp Data Center เมษายน ๒๕๕๕
รายงานผลการดำเนินการบริการสุขภาพใจผู้ประสบภัยนำท่วม
ทั้งหมด
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ คร้งที่ ๖ ๒๖-๒๗ มค ๕๘ จ.อุดรธานี
จัดอบรมวิทยากรแกนนำครอบครัว ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
Template แกนนำครอบครัว
จัดงานกีฬาสาธารณสุขอยุธยา สามัคคีปี ๒๕๕๘

ทั้งหมด

  ป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด
ประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ คร้งที่ ๖ ๒๖-๒๗ มค ๕๘ จ.อุดรธานี
คำสั่งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน(ศอ.ปส.)
ทั้งหมด
  ภาพกิจกรรม
  งานปรับพฤติกรรมไร้พุง ลดอ้วน ลดเสี่ยง ลดโรคNCD & DPAC
คลินิค DPAC ทุกสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
โครงการหมู่บ้านลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (รองอธิบดีกรมอนามัย)
คลินิก DPAC ขยายสู่ รพ.สต.
เกณฑ์ประเมินองค์กรต้นแบบไร้พุง / คลีนิกDPAC
นโยบายการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดอ้วน ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย
แนวทางพัฒนาคลีนิก DPAC (ดร.กานดาวสี มาลีวงษ์)
เกณฑ์การประเมินองค์กรต้นแบบ หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบลดอ้วน ลดเสี่ยง ลดโรค
ทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 21 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  หัวหน้ากลุ่มงาน
 
 
 นางวิมล      เลาหภิชาติชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  นโยบายงานส่งเสริมสุขภาพ
ภาพรวมงานส่งเสริมสุขภาพ "ส่งเสริมสัญจร"
ทั้งหมด
  HPS & HEALTH CLUB
แนวทางการจัดทำเอกสารของโรงเรียนเพื่อขอรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ไฟล์ประชุมแนวทางการดำเนินงานวัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน(ส่งเสริมสัญจร2556)
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
แบบรายงานอนามัยโรงเรียน และ แบบรายงานผลงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปัจจุบัน
แนวทางดำเนินการลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2554
แผนดำเนินการยุทธศาสตร์วัยเรียน 2554
การประชุมแนวทางดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนวัยเรียน ปี 2554 ( วันที่ 23-24 กย. 53 )
แนวทางการพัฒนาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
การประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานดูแลสุขภาพนักเรียน ปี 2553
นโยบายอธิบดีกรมอนามัย และทิศทางงานอนามัยเด็กวัยเรียน ปี 2553
ทั้งหมด
  งานอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น : Teenage Pregnancy
แบบประเมินมาตรฐานYFHS (Youth Friendly Health Service)
การดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น(YFHS) โรงพยาบาลวาปีปทุม
การดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น(YFHS) โรงพยาบาลพล
การดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น (YFHS) โรงพยาบาลรามาธิบดี
การดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น(YFHS) รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
การดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น(YFHS)โรงพยาบาลวัดเพลง ราชบุรี
รายงานผลกรณีตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบ1/55 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จ.พระนครศรีอยุธยา
รายงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา
แนวทางและมาตรฐานดำเนินงานคลีนิกวัยรุ่น (YFHS) โดย กรมอนามัย
สาระน่ารู้ในการทำงานกับวัยรุ่น และ YFHS (Youth Friendly Health Service)
ทั้งหมด
  โครงการโรงพยาบาลด้านส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
Link สำนักโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการในโรงพยาบาล
การส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการในโรงพยาบาล
ทั้งหมด
  นานา สาระน่ารู้สรรมาเพื่อสร้างสุขภาวะเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
คาถา 10 ข้อคุมลูกช่วงปิดเทอม
การป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กตีกัน..ต้องรู้สาเหตุ คลิกอ่านเลยค่ะ
ชวนผู้ใหญ่ใจดี เปิดพื้นที่ดีๆให้เด็กๆ
ทั้งหมด
  งานผู้สูงอายุ
เกณฑ์ประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
แบบประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน
การดำเนินงานผู้สูงอายุระยะยาว
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2554
โครงการดูแลผู้สูงอายุ 2554
ทั้งหมด
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0