หน้าหลัก WebMail WebBoard Downloads สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

บทความ > การใช้แ้ป้นลัด เปลี่ยนตัวเลขใน Microsoft Word จากไทย->อังกฤษ /อังกฤษ->ไทย
 

การใช้แ้ป้นลัด เปลี่ยนตัวเลขใน Microsoft Word จากไทย->อังกฤษ /อังกฤษ->ไทย

รายละเอียด
 Microsoft Word2003

1.      สร้าง macro

ไปที่เมนูTool(เครื่องมือ) -> macro (แมโคร) -> Create macro (สร้าง) -> แล้ว copy code ด้านล่างนี้ไปวาง แล้วบันทึกและปิด

###############################################

Sub arabictothai()
  For i = 0 To 9
  With Selection.Find
      .Text = Chr(48 + i)
      .Replacement.Text = Chr(240 + i)
      .Wrap = wdFindContinue
  End With
  Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
  Next
End Sub

Sub thaitoarabic()
  For i = 0 To 9
  With Selection.Find
      .Text = Chr(240 + i)
      .Replacement.Text = Chr(48 + i)
      .Wrap = wdFindContinue
  End With
  Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
  Next
End Sub

          ##############################################

2.      สร้าง Short Key    Ctrl+t เพื่อเปลี่ยนตัวเลขจากอังกฤษเป็นไทย  และ Ctrl+e เปลี่ยนจากตัวเลขไทยเป็นอังกฤษ   

ไปที่ Tool(เครื่องมือ) -> Customize(กำหนดเอง)-> tab ตัวเลือก -> Customize Keyboard(แป้นพิมพ์) -> เลื่อนหาในCategories(ประเภท) -> macro -> แล้วเลือก arabictothai ใส่แป้น Short key -> Ctrl+t -> Assign(กำหนดค่า)  เลือก thaitoarabic ใส่แป้นShort key Ctrl+e -> Assign(กำหนดค่า) -> Close(ปิด) 

3.     ทดสอบการใช้งาน พิมพ์ตัวเลขไทยหรืออังกฤษก็ได้สัก 4-5 ตัวแล้วกด short key ดูผล

 
Microsoft Word2007

1.      สร้าง macro

ไปที่เมนูView(มุมมอง) -> macro (แมโคร) -> view macro ใส่ชื่อ macro-> arabictothai -> Create macro (สร้าง) -> แล้ว copy code ด้านล่างนี้ไปวางทับทั้งหมด แล้วบันทึกและปิด

###############################################

Sub arabictothai()
  For i = 0 To 9
  With Selection.Find
      .Text = Chr(48 + i)
      .Replacement.Text = Chr(240 + i)
      .Wrap = wdFindContinue
  End With
  Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
  Next
End Sub

Sub thaitoarabic()
  For i = 0 To 9
  With Selection.Find
      .Text = Chr(240 + i)
      .Replacement.Text = Chr(48 + i)
      .Wrap = wdFindContinue
  End With
  Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
  Next
End Sub

          ##############################################

2.      สร้าง Short Key    Ctrl+t เพื่อเปลี่ยนตัวเลขจากอังกฤษเป็นไทย  และ Ctrl+e เปลี่ยนจากตัวเลขไทยเป็นอังกฤษ   

ไปที่ Dropdownเมนูบนหัว bar แถวรูปแผ่นดิสก์(Customize Quick Access Toolbar) -> More commands -> Choose Command From -> macro เลือก arabictothai -> Keyboard Shortcut Customize -> เลื่อนหาในCategories(ประเภท) -> macro -> แล้วเลือก arabictothai  ใส่แป้น Short key -> Ctrl+t -> Assign(กำหนดค่า) เลือก thaitoarabic ใส่แป้น Short key Ctrl+e  -> Assign(กำหนดค่า)  -> Close(ปิด) -> OK ตกลง

3.     ทดสอบการใช้งาน พิมพ์ตัวเลขไทยหรืออังกฤษก็ได้สัก 4-5 ตัวแล้วกด short key ดูผล

 
เมื่อวันที่5 พ.ย.53 22:02 

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.
license agreement Version : 1.0