หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  สาระธรรมกับการดำเนินชีวิต
"ทุกๆ คนทำกรรมใดไว้ กรรมนั้นย่อมให้ผลในปัจจุบันบ้าง ในภายหน้าบ้าง ในเวลาต่อๆ ไปบ้าง ตามแต่กรรมนั้นๆ จะหนักเบาอย่างไร ท่านเปรียบเหมือนอย่าง ยืนอยู่บนที่สูงและโยนสิ่งต่างๆ มีก้อนหิน ก้อนดิน กิ่งไม้ ใบหญ้าลงมา ของที่มีน้ำหนักมากย่อมตกลงสู่พื้นดินก่อน ...
ผู้นำและภาวะผู้นำที่พึงปรารถนา : ควรค่ายกมือไหว้และเคารพนับถือ ... ที่มา : สีมา สีมานันท์ นสพ.มติชน หน้า 10 ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
..." ใครจะมาว่าเราก็เป็นเรื่องปากเขาว่า จิตเรามีหน้าที่ภาวนาไม่ต้องไปมัวว่าให้คนโน้นคนนี้ ติคนโน้น ชมคนนี้ได้ประโยชน์อะไร ภาวนาในใจดีกว่า สงบกายสงบวาจาสงบจิตให้มีสติอยู่ทุกเวลา ยืนให้มีสติเดินให้มีสติ ทำอะไรให้มีสติ พูดอะไรให้มีสติ" สาระธรรมมงคลหลวงปู่สิม
..."เรามีสติรู้เท่าความโลภมัน คือการพิจารณาในเหตุในผลเสียก่อน" สาระธรรมมงคล หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำ ผาปู่ อ.เมือง จ.เลย
..."คนเราจะไปสวรรค์ก็ได้ ไปนิพพานก็ได้ ไปสู่อบายภูมิก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ต้องดำเนินชีวิตในทางที่ดีงาม" สารธรรมมงคล หลวงปู่จันทร์ เขมิโย วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม.
ทั้งหมด
ดาวน์โหลด
 

ดาวน์โหลด

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
14ตค57_เปิดโครงการ_เมืองสะอาด_ราชานุสาวรีย์_อ_ชาญชัย_อ_เด่น 5 พ.ย.57 10:46
2คลิก_Save_ภาพถ่ายรับประกาศ_เมื่อ31ตค57_ได้เลยครับ 3 พ.ย.57 20:39
3สรุปผลการดำเนินงานอาชีวอนามัย ปี 2557 8 ต.ค.57 10:54
4รูปให้พี่ปราณี...กด Save เข้าเครื่องก่อน 21 ก.ย.57 22:53
557_สรุปโรคจากการทำงาน ปี 2556 ที่ได้จาก DATABASE ให้ สคร.1 จากการประชุมเมื่อ 10 ก.ย. 57 21 ก.ย.57 21:20
6ออกกำลังกาย แอโรบิค ทุ่งหันตรา ... 11 กันยายน 2557 12 ก.ย.57 16:42
7รายงานผลการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยปฐมภูมิ ของ สสจ.พระนครศรีอยุธยา (ปรับเพิ่มแล้ว ) 2 ก.ย.57 09:29
814สค57_ประชุมสภาเกษตร_สนามกีฬา_อบจ 15 ส.ค.57 08:43
99สค57_เลี้ยงรุ่น40_นครนายก_1 13 ส.ค.57 14:02
10ใบรายการตรวจประเมินตนเอง (Self-Evaluation Sheet) สำหรับสถานประกอบการตามเกณฑ์การพัฒนาสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 19 มิ.ย.57 09:22
11แนวทางดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรคฯ ...แบบประเมินอยู่ในภาคผนวก 19 มิ.ย.57 08:42
12ใบสั่งจ้าง 29 พ.ค.57 13:53
13ดาวส์โหลดร่างโครงการอาชีวอนามัยภาคเกษตร 2557 11 เม.ย.57 09:14
14ดาวส์โหลดไฟล์ร่างโครงการภาคอุตสาหกรรม ปี 57 11 เม.ย.57 09:10
15แบบรายงาน SRAH.1 และ RAH 03 3 เม.ย.57 14:02
16ภาพการประชุม_ร้านสเต็ก_เมื่อ30มีนาคม2557 31 มี.ค.57 16:06
17แบบตรวจราชการ(ตก1)ปี57.doc 25 ก.พ.57 15:49
1857_ตก_1_แบบรายงานการตรวจตรวจราชการ_2.doc 25 ก.พ.57 15:48
1957_ตก_1_แบบรายงานกฎหมาย.doc 25 ก.พ.57 15:48
20รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการดำเนินงานมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 22-23 มกราคม 2557 27 ม.ค.57 10:23
ทั้งหมด : 127 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 [Next] [Last Page]
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0