หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
  สาระธรรมกับการดำเนินชีวิต
"...คนที่มีบุญนั้น บุญย่อมเข้าช่วยเหลือ เพียงแต่เปิดใจรับ ก็คือเปิดอารมณ์ด้วยสติที่กำหนด เมื่อบุญได้โอกาสพรั่งพรูเข้ามาถึงใจ จิตใจจะมีความสุขอย่างยิ่ง อารมณ์ทั้งดีหรือร้าย ก็จะกลับเป็นเรื่องธรรมดา" ...ธรรมโอวาท สมเด็จพระญาณสังวรฯ
"...คนที่อ่อนแอ ย่อมแพ้อุปสรรคง่ายๆ ส่วนคนที่เข้มแข็ง ย่อมไม่ยอมแพ้ เมื่อพบอุปสรรคก็แก้ไขไปด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น แม้การดำเนินชีวิตก็ฉันนั้น ถ้ากลัวจะต้องพบอุปสรรค ก็ทำอะไรไม่ได้..." ธรรมโอวาท สมเด็จพระญาณสังวรฯ
"เมื่อละกิเลสได้ตามลำดับ บุคคลก็จะพัฒนาจิตไปถึงนิพพานของอรหันต์ คือ ดับกิเลสที่ยังเหลือให้หมด เพื่อไปสู่การดับกิเลสโดยสิ้นเชิง คือไม่กลับมาทุกข์อีกต่อไปแล้ว" สารธรรมมงคล พระอาจารย์มานพ อุปสโม
"ทุกๆ คนทำกรรมใดไว้ กรรมนั้นย่อมให้ผลในปัจจุบันบ้าง ในภายหน้าบ้าง ในเวลาต่อๆ ไปบ้าง ตามแต่กรรมนั้นๆ จะหนักเบาอย่างไร ท่านเปรียบเหมือนอย่าง ยืนอยู่บนที่สูงและโยนสิ่งต่างๆ มีก้อนหิน ก้อนดิน กิ่งไม้ ใบหญ้าลงมา ของที่มีน้ำหนักมากย่อมตกลงสู่พื้นดินก่อน ...
ผู้นำและภาวะผู้นำที่พึงปรารถนา : ควรค่ายกมือไหว้และเคารพนับถือ ... ที่มา : สีมา สีมานันท์ นสพ.มติชน หน้า 10 ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
..." ใครจะมาว่าเราก็เป็นเรื่องปากเขาว่า จิตเรามีหน้าที่ภาวนาไม่ต้องไปมัวว่าให้คนโน้นคนนี้ ติคนโน้น ชมคนนี้ได้ประโยชน์อะไร ภาวนาในใจดีกว่า สงบกายสงบวาจาสงบจิตให้มีสติอยู่ทุกเวลา ยืนให้มีสติเดินให้มีสติ ทำอะไรให้มีสติ พูดอะไรให้มีสติ" สาระธรรมมงคลหลวงปู่สิม
..."เรามีสติรู้เท่าความโลภมัน คือการพิจารณาในเหตุในผลเสียก่อน" สาระธรรมมงคล หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำ ผาปู่ อ.เมือง จ.เลย
..."คนเราจะไปสวรรค์ก็ได้ ไปนิพพานก็ได้ ไปสู่อบายภูมิก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ต้องดำเนินชีวิตในทางที่ดีงาม" สารธรรมมงคล หลวงปู่จันทร์ เขมิโย วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม.
ทั้งหมด
ดาวน์โหลด
 

ดาวน์โหลด

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
1แบบประเมินมาตรฐาน_คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม_องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_EHA 5 มี.ค.58 13:06
226กพ58_รูปประชุมตรวจการจ้าง_ขนขยะ_บ่อขยะใหม่ 27 ก.พ.58 09:12
3ส่งไฟล์ผลการดำเนินงาน บ.วังน้อย เบเวอเรซ 12 ก.พ.58 13:25
4ppt_นำเสนอผลงาน สวล. แก่ผู้ตรวจราชการฯ 6 ก.พ.58 11:32
5รูปรับเกียรติบัตร เมื่อ 28 มกราคม 2558 ณ รร.กรุงศรีริเวอร์ 29 ม.ค.58 13:00
619_23มค58_ประชุมระบาด_นครนายก_รูปทั่วไป_2...โปรดรอสักครู่ 26 ม.ค.58 09:14
719_23มค58_ประชุมระบาด_นครนายก_รูปรับประกาศ_1 26 ม.ค.58 09:12
817มค58_เลี้ยงรุ่น_บว_22_บางไทร 26 ม.ค.58 11:42
9ข้อมูลตลาดนัด (ประเภทที่ 2) ปี 2557 13 ม.ค.58 16:05
104ตค57_เปิดโครงการ_เมืองสะอาด_ราชานุสาวรีย์_อ_ชาญชัย_อ_เด่น 5 พ.ย.57 10:46
11คลิก_Save_ภาพถ่ายรับประกาศ_เมื่อ31ตค57_ได้เลยครับ 3 พ.ย.57 20:39
12สรุปผลการดำเนินงานอาชีวอนามัย ปี 2557 8 ต.ค.57 10:54
13รูปให้พี่ปราณี...กด Save เข้าเครื่องก่อน 21 ก.ย.57 22:53
1457_สรุปโรคจากการทำงาน ปี 2556 ที่ได้จาก DATABASE ให้ สคร.1 จากการประชุมเมื่อ 10 ก.ย. 57 21 ก.ย.57 21:20
15ออกกำลังกาย แอโรบิค ทุ่งหันตรา ... 11 กันยายน 2557 12 ก.ย.57 16:42
16รายงานผลการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยปฐมภูมิ ของ สสจ.พระนครศรีอยุธยา (ปรับเพิ่มแล้ว ) 2 ก.ย.57 09:29
1714สค57_ประชุมสภาเกษตร_สนามกีฬา_อบจ 15 ส.ค.57 08:43
189สค57_เลี้ยงรุ่น40_นครนายก_1 13 ส.ค.57 14:02
19ใบรายการตรวจประเมินตนเอง (Self-Evaluation Sheet) สำหรับสถานประกอบการตามเกณฑ์การพัฒนาสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 19 มิ.ย.57 09:22
20แนวทางดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรคฯ ...แบบประเมินอยู่ในภาคผนวก 19 มิ.ย.57 08:42
ทั้งหมด : 136 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 [Next] [Last Page]
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0