หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงานภาครัฐ
การเปิดเผยราคากลางในเวปไซด์ของปปช.และคู่มือการเปิดเผยราคากลาง
ซักซ้อมความเข้าใจปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ
มาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
ซักซ้อมความเข้าใจการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นประกัน
การจัดสัมนาทางวิชาการเรื่อง "การป้องปรามการทุจริต ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ตัวอย่างขออนุมัติจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา
ตัวอย่างขออนุมัติจัดซื้อ โดยวิธีตกลงราคา
ตัวอย่างใบตรวจรับพัสดุ(เช่า)
ตัวอย่างใบส่งงาน

ทั้งหมด


  ข่าวประกวดราคา
สอบราคาซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สสจ.พระนครศรีอยุธยา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 รายการ
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย
ทั้งหมด

  ผลการประกวดราคา
แจ้งผลการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสูติกรรมและพักผู้ป่วยรพ.บางปะอิน
แจ้งผลการประกวดราคาปรับปรุงห้องปราศจากเชื้อขนาดย่อมในโรงพยาบาลชุมชน
แจ้งผลการประกวดราคาก่อสร้างสถานีอนามัยหนองปลิง
ทั้งหมด

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 11 ธ.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  หัวหน้างาน

นางรัตนา สำเร็จผลดี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0