หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณในระบบ e-GP
คู่มือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
วัสดุที่กระทรวงการคลังไม่อนุญาติให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
โครงการอบรม แนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างใบตรวจรับพัสดุ
การจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการและวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง" สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่"
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือมอบอำนาจผู้ว่า
ตัวอย่างใบเสนอราคา

ทั้งหมด


  ข่าวประกวดราคา
สอบราคาซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สสจ.พระนครศรีอยุธยา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 รายการ
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย
ทั้งหมด

  ผลการประกวดราคา
แจ้งผลการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสูติกรรมและพักผู้ป่วยรพ.บางปะอิน
แจ้งผลการประกวดราคาปรับปรุงห้องปราศจากเชื้อขนาดย่อมในโรงพยาบาลชุมชน
แจ้งผลการประกวดราคาก่อสร้างสถานีอนามัยหนองปลิง
ทั้งหมด

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 11 ธ.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  หัวหน้างาน

นางรัตนา สำเร็จผลดี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0