หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของทางราชการ
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยราคาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
การพัฒนาระบบ e-GPเพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ
โทษทางปกครองกับงานพัสดุ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงานภาครัฐ
การเปิดเผยราคากลางในเวปไซด์ของปปช.และคู่มือการเปิดเผยราคากลาง
ซักซ้อมความเข้าใจปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ

ทั้งหมด


  ข่าวประกวดราคา
สอบราคาซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สสจ.พระนครศรีอยุธยา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 รายการ
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย
ทั้งหมด

  ผลการประกวดราคา
แจ้งผลการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสูติกรรมและพักผู้ป่วยรพ.บางปะอิน
แจ้งผลการประกวดราคาปรับปรุงห้องปราศจากเชื้อขนาดย่อมในโรงพยาบาลชุมชน
แจ้งผลการประกวดราคาก่อสร้างสถานีอนามัยหนองปลิง
ทั้งหมด

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 11 ธ.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  หัวหน้างาน

นางรัตนา สำเร็จผลดี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0