หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  ++++++Contact us++++++

โทร 035-241520 
ต่อ 114
081 780 6667


  User Organizer
User Name :
Password :
Remember me?
 
ลืมรหัสผ่าน?

  ประเมินความพึงพอใจ 62

  หัวหน้ากลุ่มงาน
 
 นางสาวนันทพร รื่นพล
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 


  เมนูหลัก

  ---

  ดาวน์โหลดเอกสารใหม่ปี 61-62
แนวทางการดำเนนิงานทันตสาธารณสุขปี62ของทุกกลุ่มวัย(สำนักทันตฯ)
แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขเด็กวัยเรียนปี62(สำนักทันตฯ)
แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขกลุ่มแม่และเด็กปี62(สำนักทันตฯ)
แบบรายงาน จัดซื้อ 62
เป้าหมายฟันเทียมพระราชทานปี 2562
สรุปผลงานฟันเทียมพระราชทาน ปี 2561
ผลการคัดเลือกวัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ 2562(จัดหาร่วมเขต 4) สรุปอันดับ 1
ผลการคัดเลือกวัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ 2562(จัดหาร่วมเขต 4)
รายงานผลสำรวจประเทศครั้งที่8ปี60
ผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2561 ต่อ
ทั้งหมด

  ดาวน์โหลดเอกสารเก่าปี 56-61
ผลการคัดเลือกวัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ 2561
แบบตรวจโครงการ PPA ผู้สูงอายุ
แบบตรวจโครงการ PPA ผู้สูงอายุ แก้ไข
แบบประเมินตนเอง รพสต.คลินิกทันตกรรมคุณภาพ ปี 2561
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง61
เป้าฟันเทียมพระราชทาน ปี 2561 และผลงานฟันเทียม ปี2560
แบบประเมินคลินิกคุณภาพ 61
มาตรการที่ใช้ในการควบคุมการติดเชื้อ
Safe record and Safe infection
Safe Communication and Safe Treatment
ทั้งหมด

  ตารางแสดงผลงานรายสถานบริการ
ผลการดำเนินงานรอบ9เดือนปี61
สรุปผลงานทันตสาธารณสุขปี60
สรุปผลงานทันตสาธารณสุขปี59
สรุปผลงานทันตสาธารณสุขปี58
สรุปผลงานทันสาธารณสุขปี57
ทั้งหมด

  ฟันเทียมพระราชทาน 2562
 

  IC คลินิกคุณภาพ
คู่มือ Dental Safety Goals 2015
การคลุมพื้นที่ผิวยูนิตทำฟัน


ตัวอย่าง Inform Consent
 

  Book Shelf
  ทันตสาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา

VERSION 2019 Mobile Friendly

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรทันตกรรมเด็กฯ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน
ขอเชิญประชุม เรื่องการพัฒนาศักยภาพการจักการปัญหาช่องปากผู้สูงอายุ
ขอข้อมูลความต้องการ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯเรื่อง Surgical Crown Lengthening
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟัน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทันตาภิบาลฯ
ขอแจ้งมาตรการรองรับกรณีผลกระทบฯ

ทั้งหมด

  NEWs

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

  กิจกรรมทันตสาธารณสุข update ตุลาคม 2561

ภาพกิจกรรมทันตสาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 21 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  infographic สถานะทันตสุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปจากปี 2561
INFOGRAPHIC สำหรับเจ้าหน้าที่


 
   
   
   
   


 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved. license agreement Version : 1.0