หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  ดาวน์โหลด
แบบตรวจโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ
เป้าฟันเทียมพระราชทาน ปี 2561 และผลงานฟันเทียม ปี2560
แบบประเมินคลินิกคุณภาพ 61
มาตรการที่ใช้ในการควบคุมการติดเชื้อ
Safe record and Safe infection
Safe Communication and Safe Treatment
ตัวชี้วัดปี61
pptแนทางการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
แนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
แบบประเมินคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ปี 2560
ทั้งหมด
  ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมหลักสูตรทันตกรรมครอบครัวและชุมชนสำหรับทันตแพทย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ TDCA Forum2018
ประชุมพัฒนาศักยภาพ จพ.ทันตฯ จ.ตรัง
ขอเชิญประกวดท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรทันตกรรมเด็ก
ตัวชี้วัดปี61
ตัวชี้วัดถ่ายทอดคปสอปี61(ที่เกี่ยวข้องกับทันตฯ)
โครงการพัฒนา นวัตกรรม
ประชุมวิชาการ เรื่อง Fiber post ธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต

ทั้งหมด

 
  เป้าหมายงานทันตสาธารณสุข ปี 2558
เป้าหมายโครงการยิ้มสดใส/ฟันเทียมพระราชทาน ปี 2559
เป้าหมายฟันเทียมพระราชทาน ปี 2558
แผนกระจายเป้าหมายโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ปีงบประมาณ 2558
แผนยุทธศาสตร์ช่องปากประเทศไทย ปี 56-59
แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 2557 (กระทรวง)
KPI Templete 57
เป้าหมายฟันเทียมพระราชทาน ปี 57
แผนกระจายเป้าหมายโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ปีงบประมาณ2557 (ฉบับแก้ไข)
ทั้งหมด
  ตารางแสดงผลงานรายสถานบริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจบุคลากรใน รพ.สต.ปี 2556
สรุปผลการประชุมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ผลการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปี 2556
(ร่าง)ผลการดำเนินงานยิ้มสดใสฯปี 2557
สรุปผลงาน โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี
ทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 21 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  หัวหน้ากลุ่มงาน
 
นางสาวนันทพร      รื่นพล
ทันตแพทย์ชำนาญการ
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0