หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  ++++++Contact us++++++
โทร 035-241520 ต่อ 114
081-7806667
  ประเมินความพึงพอใจ 62
  User Organizer
User Name :
Password :
Remember me?
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  ...........................
  ดาวน์โหลดเอกสารใหม่ปี 61-62
เป้าหมายฟันเทียมพระราชทานปี 2562
สรุปผลงานฟันเทียมพระราชทาน ปี 2561
ผลการคัดเลือกวัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ 2562(จัดหาร่วมเขต 4) สรุปอันดับ 1
ผลการคัดเลือกวัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ 2562(จัดหาร่วมเขต 4)
รายงานผลสำรวจประเทศครั้งที่8ปี60
ผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2561 ต่อ
ผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2561
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดอยุธยา
สรุปผล คลินิกคุณภาพ 61 (power point)
สรุปผล คลินิกคุณภาพ 61 (ตารางexcel)
ทั้งหมด
  ดาวน์โหลดเอกสารเก่าปี 56-61
ผลการคัดเลือกวัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ 2561
แบบตรวจโครงการ PPA ผู้สูงอายุ
แบบตรวจโครงการ PPA ผู้สูงอายุ แก้ไข
แบบประเมินตนเอง รพสต.คลินิกทันตกรรมคุณภาพ ปี 2561
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง61
เป้าฟันเทียมพระราชทาน ปี 2561 และผลงานฟันเทียม ปี2560
แบบประเมินคลินิกคุณภาพ 61
มาตรการที่ใช้ในการควบคุมการติดเชื้อ
Safe record and Safe infection
Safe Communication and Safe Treatment
ทั้งหมด
  ตารางแสดงผลงานรายสถานบริการ
ผลการดำเนินงานรอบ9เดือนปี61
สรุปผลงานทันตสาธารณสุขปี60
สรุปผลงานทันตสาธารณสุขปี59
สรุปผลงานทันตสาธารณสุขปี58
สรุปผลงานทันสาธารณสุขปี57
ผลการประเมินความพึงพอใจบุคลากรใน รพ.สต.ปี 2556
สรุปผลการประชุมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ผลการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปี 2556
(ร่าง)ผลการดำเนินงานยิ้มสดใสฯปี 2557
สรุปผลงาน โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี
ทั้งหมด
  เป้าหมายงานทันตสาธารณสุข ปี 2558
เป้าหมายโครงการยิ้มสดใส/ฟันเทียมพระราชทาน ปี 2559
เป้าหมายฟันเทียมพระราชทาน ปี 2558
แผนกระจายเป้าหมายโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ปีงบประมาณ 2558
แผนยุทธศาสตร์ช่องปากประเทศไทย ปี 56-59
แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 2557 (กระทรวง)
KPI Templete 57
เป้าหมายฟันเทียมพระราชทาน ปี 57
แผนกระจายเป้าหมายโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ปีงบประมาณ2557 (ฉบับแก้ไข)
ทั้งหมด
  ทันตสาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา

---------------------------------------------------------------------------------
วิสัยทัศน์องค์กร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
องค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ เครือข่ายเข้มแข็ง
เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี ๒๕๖๔
-------------------------------------------------------------------------
ค่านิยมองค์กร
"M : Mastery
O : Originality
P : People centered approach
H : Humility

 
===================================================
  กิจกรรมทันตสาธารณสุข update ตุลาคม 2561

วันที่ 18 ต.ค. 2561 บริษัทEminence Thailand จัดอบรมบำรุงรักษาด้ามกรอฟัน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 ส.ค. 2561 ทีมทันตสาธารณสุข พระนครศรีอยุธยา  ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
 
วันที่ 7 ส.ค. 2561ทีมทันตสาธารณสุข พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 

วันที่ 8 ส.ค. 61 ทันตสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมสรุปผลการประเมินคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ปี 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  
วันที่ 14 ส.ค. 2561ทีมทันตสาธารณสุข พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ขอขอบคุณทีมงานทันตสาธารณสุขทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยให้งานรณรงค์สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายในปีนี้  
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 21 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  หัวหน้ากลุ่มงาน
 
 นางสาวนันทพร รื่นพล
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ


  CALENDAR 2018

  NOV


 
SUN  MON  TUE  WED  THU  FRI  SAT  1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13  14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30
      
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทันตาภิบาลฯ
ขอแจ้งมาตรการรองรับกรณีผลกระทบฯ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการทันตแพทย์สภาฯ
ประชุมวิชาการทันตแพทย์ 19-21 ธค.61
ประชุมวิชาการ ชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์
โครงการอบรมระยะสั้นฯสำหรับทันตแพทย์
ประชุมวิชาการ เรื่อง New trend,New approch ฯ
ประชุมวิชาการโครงการกิจกรรมวันทันตสาธารณสุข
ประชุมวิชาการทันตกรรมรากเทียม

ทั้งหมด

  upcoming 2019-2020
  IC คลินิกคุณภาพ
คู่มือ Dental Safety Goals 2015
การคลุมพื้นที่ผิวยูนิตทำฟัน


ตัวอย่าง Inform Consent
 
  ฟันเทียมพระราชทาน 2562
 
  Poll หัวข้อที่สนใจ
หัวข้อที่ท่านอยากให้เพิ่มในหน้าเว็บ
a ภาพข่าวสารกิจกรรมทันตสาธารณสุข จากรพ. /รพ.สต.อำเภอต่างๆ
b บทความ ความรู้ อัพเดทข่าวสาร การรักษา งานทันตกรรม
c บทความเกี่ยวกับงานส่งเสริมทันตสุขภาพ
d ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ งานทันตสาธารณสุข
e อื่นๆแจ้งได้ที่ msg facebook
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0