หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  KM เล็กๆ (29 สค 62)
KM 29 สค ผลงาน สภวะช่องชากผลงาน 9 เดือน62
km 29 สค กระบวนการ
km 29 สค แบบฟอร์มแผน
KM 29 สค แบบฟอร์มKM
KM 29 สค แผนภาพผลงาน 9 เดือน
KM 29 สค ข้อมูลผลงาน9เดือนปี62
KM 29สค รายละเอียดงาน
KM 29 สค ประชาสัมพันธ์1
ทั้งหมด

  ++++++Contact us++++++
สำหรับประชาชนทั่วไป
ติดตามเราได้เพิ่มเติมที่เพจเฟสบุ๊ค

โทรติดต่อในเวลาราชการได้ที่
โทร 035-241520 
ต่อ 117
081 780 6667

ส่งข้อความคุยกับเราได้ที่ 

 

QR Code หน้าเว็บนี้ แชร์เลย !!


  User Organizer
User Name :
Password :
Remember me?
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  ---
  ดาวน์โหลดเอกสารใหม่ปี 61-62
fee schedule หมอจารุวัฒน์
file ข้อมูลบริการที่ไม่มีชื่อผุ้ให้บริการและผู้ให้บริการไม่ใช่ทันตบุคลากร(9เดือน)
แบบฟอร์ม เจลลี่โภชนา วุ้นชุ่มปาก excel
แบบฟอร์ม เจลลี่โภชนา วุ้นชุ่มปาก PDF
คู่มือ 43 แฟ้ม คีย์ HDC
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดอยุธยา pdf
สรุปผลงานฟันเทียม 58-61
แนวทางการดำเนนิงานทันตสาธารณสุขปี62ของทุกกลุ่มวัย(สำนักทันตฯ)
แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขเด็กวัยเรียนปี62(สำนักทันตฯ)
แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขกลุ่มแม่และเด็กปี62(สำนักทันตฯ)
ทั้งหมด

  หัวหน้ากลุ่มงาน
 
 นางสาวนันทพร รื่นพล
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 


  จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

  Spec ยูนิตทันตกรรม

  กลุ่มวัยสูงอายุ ฟันเทียม

  กลุ่มวัยรุ่น (ฟันสะอาดฯ)

  IC คลินิกคุณภาพ


คู่มือ Dental Safety Goals 2015
การคลุมพื้นที่ผิวยูนิตทำฟัน


ตัวอย่าง Inform Consent
 

  ประเมินความพึงพอใจ 62

  ตารางแสดงผลงานรายสถานบริการ
ผลการดำเนินงานปี59(excel)
ผลการดำเนินงานปี61(excel)
ผลการดำเนินงานปี60(excel)
ผลการดำเนินงานปี 61 (มารดา)
ผลการดำเนินงานปี 61 (ผู้สูงอายุ)
ผลการดำเนินงานปี 61 (12ปี)
ผลการดำเนินงานปี 61 (6ปี)
ผลการดำเนินงานปี 61 (3-5ปี)
ผลการดำเนินงานปี 61 (0-2ปี)
ผลการดำเนินงานปี61(12เดือน)
ทั้งหมด

  ทันตแพทยสภา


  ทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
  องค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ  เครือข่ายเข้มแข็ง เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2564   
VERSION 2019 Mobile Friendly ตัวใหญ่อ่านชัด

   


 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการทันตแพทย์ ม.เชียงใหม่
แจ้งเปลี่ยนค่าใช้จ่ายลงทะเบียน จ.ภูเก็ต
คัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น
ประชุมสัมมนาวิชาการ จ.ภูเก็ต
ประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาล 10-12 กค.62
ประชุมวิชาการฯหาดใหญ่
อบรมหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุสำหรับทันตาภิบาล
ขอเชิญประชุม จ.นครปฐม
ขอเชิญอบรมระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์หลักสูตรทันตกรรมฯ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น ทันตกรรมผู้สูงอายุ

ทั้งหมด

  นวัตกรรม
 
 
 

  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 21 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  infographic สถานะทันตสุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปจากปี 2561
INFOGRAPHIC สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

  Book Shelf หนังสือ สื่อ ทันตสุขภาพ
                              

                               
  DENTAL CLINICAL REF
 
 
   
   
   

 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved. license agreement Version : 1.0