หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  KM เล็กๆ
ประชาสัมพันธ์1
รายละเอียดงาน
ประชาสัมพันธ์
ทั้งหมด

  ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง
ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 62
ทั้งหมด

  ++++++Contact us++++++

โทร 035-241520 
ต่อ 117
081 780 6667

ส่งข้อความคุยกับเราได้ที่ 

 

QR Code หน้าเว็บทันตะสสจ


  User Organizer
User Name :
Password :
Remember me?
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  ---

  ดาวน์โหลดเอกสารใหม่ปี 61-62
file ข้อมูลบริการที่ไม่มีชื่อผุ้ให้บริการและผู้ให้บริการไม่ใช่ทันตบุคลากร(9เดือน)
แบบฟอร์ม เจลลี่โภชนา วุ้นชุ่มปาก excel
แบบฟอร์ม เจลลี่โภชนา วุ้นชุ่มปาก PDF
คู่มือ 43 แฟ้ม คีย์ HDC
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดอยุธยา pdf
สรุปผลงานฟันเทียม 58-61
แนวทางการดำเนนิงานทันตสาธารณสุขปี62ของทุกกลุ่มวัย(สำนักทันตฯ)
แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขเด็กวัยเรียนปี62(สำนักทันตฯ)
แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขกลุ่มแม่และเด็กปี62(สำนักทันตฯ)
แบบรายงานการวัสดุจัดซื้อร่วม 62
ทั้งหมด

  หัวหน้ากลุ่มงาน
 
 นางสาวนันทพร รื่นพล
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 


  จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

  Spec ยูนิตทันตกรรม

  ฟันเทียมพระราชทาน 2562

  IC คลินิกคุณภาพ


คู่มือ Dental Safety Goals 2015
การคลุมพื้นที่ผิวยูนิตทำฟัน


ตัวอย่าง Inform Consent
 

  ประเมินความพึงพอใจ 62

  ตารางแสดงผลงานรายสถานบริการ
ผลการดำเนินงานปี59(excel)
ผลการดำเนินงานปี61(excel)
ผลการดำเนินงานปี60(excel)
ผลการดำเนินงานปี 61 (มารดา)
ผลการดำเนินงานปี 61 (ผู้สูงอายุ)
ผลการดำเนินงานปี 61 (12ปี)
ผลการดำเนินงานปี 61 (6ปี)
ผลการดำเนินงานปี 61 (3-5ปี)
ผลการดำเนินงานปี 61 (0-2ปี)
ผลการดำเนินงานปี61(12เดือน)
ทั้งหมด

  ประชาสัมพันธ์ หน้ากลาง
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ทันตสาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา
ทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

VERSION 2019 Mobile Friendly


  


 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนค่าใช้จ่ายลงทะเบียน จ.ภูเก็ต
คัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น
ประชุมสัมมนาวิชาการ จ.ภูเก็ต
ประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาล 10-12 กค.62
ประชุมวิชาการฯหาดใหญ่
อบรมหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุสำหรับทันตาภิบาล
ขอเชิญประชุม จ.นครปฐม
ขอเชิญอบรมระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์หลักสูตรทันตกรรมฯ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น ทันตกรรมผู้สูงอายุ
ประชาสัมพันธ์ขอรับทุนการศึกษา

ทั้งหมด

  นวัตกรรม
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 21 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  infographic สถานะทันตสุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปจากปี 2561
INFOGRAPHIC สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

  Book Shelf
  

    
 
 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved. license agreement Version : 1.0