ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.เจ้าปลุก สสอ.มหาราช
เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ รพ.วังน้อน
เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลินออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลบางปะอิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2561ของรพ.สต.ระโสม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2561ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2561ของรพ.สต.พระแก้ว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2561ของรพ.สต.กระจิว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2561ของรพ.สต.โคกม่วง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2561ของสสอ.ภาชี
แก้ไขแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 สสอ.นครหลวง
เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศราคากลาง amlodipine 5 , Amlodipine 10 mg, และ Alcohol 70% (60 ml) โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการสารพิษของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการสารพิษของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ สสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ตามโครงการอาหารของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการอาหารของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของรพ.สต.ไผ่ล้อม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการอาหารของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนสิงหาคม2561
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.เจ้าปลุก สสอ.มหาราช
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.กะทุ่ม สสอ.มหาราช
ประกาศราคากลางเครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นหมอกควันสถานีอนามัยตำบลลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางเครื่องพ่นเคมีระบบฝอยละอองยูแอลวีแบบสะพายหลังสถานีอนามัยตำบลลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอลรองรับระบบส่งต่อภาพทางรังสี(PACS)ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนกรกฎาคม2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.กบเจา ปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของรพ.สต.ระโสม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเพื่อเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของรพ.สต.หนองน้ำใส
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของรพ.สต.หนองน้ำใส
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของรพ.สต.หนองน้ำใส
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ของรพ.สต.หนองน้ำใส
เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สุง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.วังน้อย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Metformin 500 mg โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศราคากลางจัดซื้อยา simvas 20 mg โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศราคากลางจัดซื้อยาองค์การเภสัชกรรม 8 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลบางปะอิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมย - มิย 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน สสอ.ภาชี
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.บ้านใหม่ สสอ.มหาราช
รานงานผลการดำเนินการจัดจ้างเดือน มิถุนายน 61 สสอ.มหาราช
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบสนับสนุนการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2561 งวดที่ 2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ปี 2561(เพิ่มเติม)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร สสอ.ภาชี
ประกาศราคากลางระบบระบายน้ำท่วมขังสถานีอนามัยตำบลสวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา THREE-WAY IV โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา IV SET เด็ก โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Bacterial/Viral Fiter โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อย้ายและติดตั้งโคมไฟผ่าตัดชนิดแควนเพดานโคมคู่ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง Medical Gas Outlet ห้องผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลบางปะอิน
จ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรพสต.บ้านโพธิ์
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสถานีอนามัยตำบลบ้านหลวง ๓๓ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนของรพ.สต.หนองน้ำใส
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตู้เสื้อผ้าบิ้วอิน จำนวน 13 ห้อง โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลของรพ.สต.หนองน้ำใส
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 สสอ.นครหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2561 รพ.สต.บ้านคลัง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2561ของรพ.สต.ระโสม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2561ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2561ของรพ.สต.พระแก้ว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2561ของรพ.สต.กระจิว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2561ของรพ.สต.โคกม่วง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2561ของสสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Mask N95 โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์คงทนถาวร จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์คงทน Stethoscope เด็ก โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต พร้อมรถเข็นสำหรับวางเครื่อง โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก จำนวน 15 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Endotracheal tube โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Head Immobilizer โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานเช่าเหมา ระบบปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการข้อมูลการตรวจวินิจฉัยนอก และรักษาคนไข้ พร้อมเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ (ที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำตาเสา

 ทั้งหมด