ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลบางปะหัน ขอเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่
ประกาศราคากลาง จัดซื้อยา methyldopa 250 mg เดือนมกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลท่าเรือ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ยูนิตทำฟัน) โรงพยาบาลบางบาล
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ร.พ.ผักไห่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ร.พ.ผักไห่
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลวังน้อย
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เผยแพร่ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง) โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง การประกวดราคาโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่งบเสื่อม20%1
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่งบเสื่อม20%2
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่งบเสื่อม20%
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์งบเสื่อม20%
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ โรงพยาบาลวังน้อย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.พระขาว ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางบาล ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.กบเจา ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.วัดตะกู ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.วัดยม ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหัก ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางชะนี ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวงโดด ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ไทรน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.น้ำเต้า ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ทางช้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบางปะอิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2560ของรพ.สต.พระแก้ว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2560ของรพ.สต.โคกม่วง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2560ของรพ.สต.กระจิว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2560ของรพ.สต.ระโสม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2560ของไผ่ล้อม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2560ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2560ของรพ.สต.หนองน้ำใส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2560ของสสอ.ภาชี
เผยแพร่ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โรงพยาบาลวังน้อย
ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด โรงพยาบาลวังน้อย
ประกาศแผนจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภาชี
ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภาชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอผักไห่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
ประกาศราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โรงพยาบาลวังน้อย
ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวังน้อย
รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของ รพสต. งบลงทุนปี2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง
ประกาศราคากลางยา 4 มกราคม 2561 โรงพยาบาลอุทัย
ประกาศราคากลางองค์การเภสัชของโรงพยาบาลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างปีงบประมาณ 2560ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ธันวาคม 2560 ของ สสอ.ลาดบัวหลวง
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 ของ สสอ.ลาดบัวหลวง
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ตุลาคม 2560 ของ สสอ.ลาดบัวหลวง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 รพ.บางบาล
เผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561 รพ.วังน้อย
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 รพ.วังน้อย
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส๑
แจ้งผลพิจารณางบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ร.พ.ผักไห่
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ประกาศแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบางปะหัน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2561
โรงพยาบาลบางปะหัน ประกาศเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โรงพยาบาลบางปะหัน ประกาศเผยการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซืั้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ร.พ.ผักไห่
ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี 2561 รพ.บางบาล
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวชุมชน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากร โรงพยาบาลอุทัย
ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2560 สสอ.บางปะหัน
จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง ปีงบ2561
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง ปี 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือน ธ.ค 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือน ต.ค 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือน พ.ย 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน ขึ้นเผยแพร่เว้็ปไซต์ของหน่วยงาน
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ปิดและปลดประกาศ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 สสอ.บางปะหัน
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 สสอ.บางปะหัน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 ของ รพ.ลาดบัวหลวง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 ของ รพ.ลาดบัวหลวง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 ของ รพ.ลาดบัวหลวง
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 สสอ.บางบาล
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย
มอบหมายผู้ปิดประกาศและปลดประกาศเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลลาดบัวหลวง

 ทั้งหมด