ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.กระจิว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.โคกม่วง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.พระแก้ว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.ระโสม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของสสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร สสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สสอ.ภาชี(๑๐๐ปี)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งเต๊นท์พร้อมเก้าอี้ สสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของ รพ.สต.ระโสม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล สสอ.ภาชี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ๒๕๖๒(งบดำเนินงาน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สสอ.มหาราช
แผนจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) สสอ.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.โรงช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถผู้พิการ รพ.สต.บ้านหนองจิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศราคากลางงานรื้อถอนอาคารโรงพยาบาลวังน้อย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ธันวาคม 2561 สสอ.ภาชี
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารห้องประชุมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างอาคารซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2ชั้น พื้นที่ใช้สอบประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะอิน
เผยแพร่แผนการจ้างรื้อถอนอาคารโรงพยาบาลวังน้อย
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างค่าบริการ BMS HOSxP Activation จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศจังหวัด ก่อสร้างอาคารซักฟอก งบปี 62 โรงพยาบาลบางปะอิน
แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.พิตเพียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.มหาราช ปี งบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านบ้านหนองจิก ปี งบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศแผนจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 70% ปี 2562
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านขวาง ปี งบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บางนา ปี งบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 24 รายการ สำหรับงานผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุง Disposable โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ สำหรับงานผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ อ.บางปะอิน
ประกาศราคากลางจัดซื้อยา 5 รายการ_พย.61 โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอิยุธยา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่
แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ท่าตอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.เจ้าปลุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.โรงช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.น้ำเต้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านหนองจิก ปีงบประมณ ๒๕๖๒
แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.กะทุ่ม ปีงบประมณ ๒๕๖๒
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561ของรพ.สต.พระแก้ว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561ของรพ.สต.ระโสม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561ของรพ.สต.โคกม่วง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561ของรพ.สต.กระจิว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561ของสสอ.ภาชี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านกุ่ม ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.วัดยม ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหัก ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.พระขาว ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวงโดด ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.น้ำเต้า ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.กบเจา ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ไทรน้อย ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.วัดตะกู ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางชะนี ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางบาล ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ทางช้าง ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านคลัง ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวง ปีงบประมาณ 2562
ประกาศราคากลาง hydralazine 25 mg_พย.61 โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศราคากลางจัดซื้อยา 3 รายการ_พย.61 โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าบ้านพักราชการ สสอ.ภาชี
ประกาศราคากลางจัดซื้อยา 12 รายการ_พย.61 โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศราคากลางปรับปรุงหลังคาด้านหน้าและด้านข้างอาคารสถานีอนามัยวัดพระญาติการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอกจ่ายกลาง โรงพยาบาลบางไทร 1 หลัง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 ทั้งหมด