ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๙ รายการ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระเช็ดหน้า)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(ประจำเดือนกรกฎาคม 2562) จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(แก๊สหุงต้ม) จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑืมิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.อทุัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องกรองน้ำ (น้ำดื่ม) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกันภัยรถพยาบาลประเภท 1 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ. อุทัย
ประกาศราคากลาง amlodipine 5 และ 10 mg_สค.2562 โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบโฟโต้เซลล์ไฟทาง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่ ๑๒V)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระจกโค้ง)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ขาจานดาวเทียม)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 แบบ สขร.1. ร.พผักไห่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ชุดกาแฟ)
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ(ประจำเดือนกรกฎาคม 2562) จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมระบบประปาบาดาล
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำมันมะพร้าว)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้า) จำนวน 2 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ป้ายตั้งโต๊ะ)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทันตกรรม เดือน กค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ซ่อมบำรุงยานพาหนะ) จำนวน 3 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทุ่นลอยติดอากาศ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุครภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ก.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ตรวจคุณภาพน้ำ) จำนวน 2 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ดูดสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 งาน รพ.อุทัย
้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.กระจิว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.โคกม่วง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.ระโสม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.พระแก้ว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของสสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ข้าวกล้อง) 2 สค 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องบริโภค (น้ำแข็ง)
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมา กค 62
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ กค 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คลิฟต์เป็นรายครั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือน กรกฎาคม 2562 รพ.อุทัย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.-ก.ค 62 สสอ.มหาราช

 ทั้งหมด