ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารบริการงานแพทย์แผนไทยและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน งานแพทย์แผนไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ (PACS)
เผยแพร่แผนจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงห้องจ่ายยาสถานีอนามัยตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบางปะหัน รายงานการจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 สสอ.นครหลวง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทันตกรรม เดือนมีนาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.๑) ของหน่วยงานและหน่วยงานย่อยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.วังน้อย
รายงการจัดซืิ้้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เดือน มีนาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.พระแก้ว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของสสอ.ภาชี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.โคกม่วง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.กระจิว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.ระโสม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุบริโภค (อาหารสด) โรงพยาบาลบางปะอิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ รพสต.โรงช้าง สสอ.มหาราช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนมีนาคม2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 ราย โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มคลอรีน ขนาด 3 บาร์ พร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ และอัดล้างภายในระบบท่อน้ำยา ด้วยไนโตรเจน โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ ป้ายพลาสวูด ซองอะคริลิค ป้ายไวนิล โรงพยาบาลบางปะอิน
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารบริการงานแพทย์แผนไทยและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน งานแพทย์แผนไทย
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ X-Stand และ ป้ายไวนิล โรงพยาบาลบางปะอิน
ยกเลิก แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลบางปะอิน
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารบริการงานแพทย์แผนไทยและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน งานแพทย์แผนไทย
ประกาศเผยแพร่แผน เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ สสอ.มหาราช
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหัก ประจำปีงบประมาณ 2561
ปรกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมรางระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลบางบาล
ประกาศราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 32 ชุด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม เดือน มค 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะด้วยวิธี e-bidding ของสถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง ร.พ.ผักไห่
ประกาศราคายา ส่วนที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลอุทัย
ประกาศราคากลางยา ส่วนที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลอุทัย
รายงานผลการจัดซื้อวัสดุทั่วไป เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ เดือน มกราคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบางปะหัน รายงานการจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.๑) ของหน่วยงานและหน่วยงานย่อยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย
เผยแพร่ประกาศแผนจัดซื้อรถยนต์บรรทุกของสถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา
เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า รพ.วังน้อย
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
งานซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต โรงพยาบาลบางปะอิน
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ทางช้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ทางช้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาและทำความสะอาดถังเก็บน้ำหอถังสูงด้านหน้าและอาคารพักพยาบาล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสี ชั้น2 อาคาร สูติกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางปะอิน
เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2561ของสสอ.ภาชี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2561ของรพ.สต.พระแก้ว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2561ของรพ.สต.ระโสม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2561ของรพ.สต.โคกม่วง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2561ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2561ของรพ.สต.กระจิว
เผยแพร่ราคากลางงานติดตั้งหัวจ่ายออกซิเจนสุญญากาศห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องรอคลอด รพ.วังน้อย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 สสอ.นครหลวง
เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางจัดซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โรงพยาบาลบางไทร
ประกาศเผยแพร่ราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable) ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา(ต่อ)
เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา(ต่อ)
เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา(ต่อ)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบสนับสนุนการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2561
เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา(ต่อ)
เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมชุดเอ็กซเรย์ ยี่ห้อ EMD รุ่น EPS45
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.วัดยม ประจำปีงบประมาณ 2561
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รพ.สต.วังจุฬา
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รพ.สต.บ้านหนองโสน
โรงพยาบาลบางไทรประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล ขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ จำนวน ๑ เครื่อง
โรงพยาบาลบางไทรประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย จำนวน ๕ เครื่อง
ประกาศ ราคากลาง ส่วนที่ 2 ของโรงพยาบาลอุทัย
ประกาศราคากลางยา ส่วนที่ 1 โรงพยาบาลอุทัย
แผน ซื้อวัสถุดิบอาหารสด ปี2561 โรงพยาบาลบางปะอิน
โรงพยาบาลบางปะหัน ขอเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560
โรงพยาบาลบางปะหัน ขอเผยแพร่แผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. ๒๕๖๑ สสอ.มหาราช
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจากงบป้องกันยาเสพติด (รพ.สต.)

 ทั้งหมด