ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตา ชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบถ่ายภาพแบบดิจิตอล โรงพยาบาลบางปะอิน
มาตราการ กลไก การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สสอ.ผักไห่
มาตราการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัด สสอ.ผักไห่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อกระเป๋าเยี่ยมบ้านพร้อมอุปกรณ์ของสสอ.บางปะอิน
ประกาศราคากลางกระเป๋าเยี่ยมบ้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 64 ชุด ของสสอ.บางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตู้ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล) รพ.วังน้อย
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร รพสต.พิตเพียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจ้างปรับปรุ่งซ่อมแซมอาคาร รพสต.มหาราช
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคาร รพสต.มหาราช
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ๒๕๖๒(งบป้องกันยาเสพติด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเดือนมิถุนายน2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน รพ.วังน้อย
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตสูง รพ.วังน้อย
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กท 7682 รพ.วังน้อย
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม รพ.วังน้อย
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม รพ.วังน้อย
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.วังน้อย
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมเครื่องซักผ้า รพ.วังน้อย
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง นค 6724 รพ.วังน้อย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ยูนิตทำฟัน รพ.วังน้อย
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง รพ.วังน้อย
ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ปี 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 สสอ.นครหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพสต.กะทุ่ม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสอ.มหาราช
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพสต.กะทุ่ม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัาง จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพัก ระดับ ๗-๘ รพ.วังน้อย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำลี โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Needle โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ถุงมือ Disposable โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณที่มิใช่ยา IV SET ผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องควมคุมให้สารละลายทางหลอดเลือด โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวในเลือด โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศราคากลางยา 3 รายการ_มิย.2562 โรงพยาบาลบางปะอิน
ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.โคกม่วง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.ระโสม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.กระจิว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.พระแก้ว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของสสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงพยาบาลอุทัย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ถังออกซิเจนอลูมิเนียม ขนาด 500 L โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ สสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศราคากลางยา simvastatin, gabapentin, และ calcium inj._มิย.62 โรงพยาบาลบางปะอิน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลอุทัย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธ.ค.61-พ.ค.62 สสอ.บางบาล
ประกาศประกวดราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตา ชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบถ่ายภาพแบบดิจิตอล โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ งบค่าเสื่อม รพ.วังน้อย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง

 ทั้งหมด