ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร16 ธ.ค.61 14:00
2รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ14 ธ.ค.61 15:24
3รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ14 ธ.ค.61 15:24
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ14 ธ.ค.61 15:23
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ14 ธ.ค.61 15:23
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ14 ธ.ค.61 15:22
7รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ14 ธ.ค.61 15:22
8รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ14 ธ.ค.61 15:21
9รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของสสอ.ภาชี สุเทพ14 ธ.ค.61 15:02
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร สสอ.ภาชี สุเทพ14 ธ.ค.61 14:49
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สสอ.ภาชี(๑๐๐ปี) สุเทพ14 ธ.ค.61 14:48
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สสอ.ภาชี สุเทพ14 ธ.ค.61 14:47
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งเต๊นท์พร้อมเก้าอี้ สสอ.ภาชี สุเทพ14 ธ.ค.61 14:46
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของ รพ.สต.ระโสม สุเทพ14 ธ.ค.61 14:44
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล สสอ.ภาชี สุเทพ14 ธ.ค.61 14:43
16แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ๒๕๖๒(งบดำเนินงาน) สุเทพ14 ธ.ค.61 14:42
17สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:15
18แผนจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) สสอ.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:14
19แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.โรงช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:13
20ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถผู้พิการ รพ.สต.บ้านหนองจิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:12
ทั้งหมด : 956 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [Next] [Last Page]