ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สสอ.ภาชี สุเทพ20 เม.ย.61 11:51
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารบริการงานแพทย์แผนไทยและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน งานแพทย์แผนไทย สุนิสา19 เม.ย.61 15:44
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ (PACS) สุนิสา19 เม.ย.61 15:43
4เผยแพร่แผนจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน สุนิสา19 เม.ย.61 15:41
5เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงห้องจ่ายยาสถานีอนามัยตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา19 เม.ย.61 11:20
6โรงพยาบาลบางปะหัน รายงานการจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2561 อภิชาติ18 เม.ย.61 16:02
7สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์17 เม.ย.61 14:42
8รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทันตกรรม เดือนมีนาคม 2561 สุนิสา17 เม.ย.61 09:09
9รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.๑) ของหน่วยงานและหน่วยงานย่อยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย สุพัฒน์12 เม.ย.61 23:43
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.วังน้อย สุนิสา11 เม.ย.61 15:46
11รายงการจัดซืิ้้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เดือน มีนาคม 2561 อำนวย11 เม.ย.61 14:52
12รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ11 เม.ย.61 14:25
13รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ11 เม.ย.61 14:25
14รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของสสอ.ภาชี สุเทพ11 เม.ย.61 14:25
15รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ11 เม.ย.61 14:24
16รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ11 เม.ย.61 14:24
17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ11 เม.ย.61 14:23
18รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ11 เม.ย.61 14:23
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ11 เม.ย.61 14:22
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุบริโภค (อาหารสด) โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 เม.ย.61 14:06
ทั้งหมด : 473 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [Next] [Last Page]