ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.หนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์21 ก.ย.61 15:35
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ21 ก.ย.61 11:17
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ21 ก.ย.61 11:16
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดเครื่องมือทันตกรรมของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ21 ก.ย.61 11:16
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ21 ก.ย.61 11:15
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องไมโครมอเตอร์สำหรับศัลยกรรมในช่องปาก รพ.วังน้อย สุนิสา20 ก.ย.61 11:36
7สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร20 ก.ย.61 11:30
8สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร20 ก.ย.61 11:29
9โรงพยาบาลบางไทร ประกาศราคากลางการเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR : Digital Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) ศรัญญา19 ก.ย.61 16:12
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ชนม์นิภา19 ก.ย.61 15:56
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ชนม์นิภา19 ก.ย.61 15:54
12ประกาศราคากลางซ่อมแซมสีอาคาร รพสต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบ19 ก.ย.61 13:49
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.หนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์19 ก.ย.61 11:56
14ประกาศราคากลางจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมประจำเดือน สิงหาคา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัจฉรียา17 ก.ย.61 09:02
15เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เครื่องไมโครมอเตอร์สำหรับงานศัลยกรรมในช่องปาก รพ.วังน้อย สุนิสา14 ก.ย.61 16:03
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโดมเอนกประสงค์และอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์14 ก.ย.61 10:33
17ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ทางช้าง ปี 2561 ประกอบ13 ก.ย.61 20:23
18แก้ไขเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์13 ก.ย.61 09:41
19โรงพยาบาลบางไทร ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์) ศรัญญา12 ก.ย.61 15:53
20รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2561ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ12 ก.ย.61 13:23
ทั้งหมด : 768 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [Next] [Last Page]