ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ21 ต.ค.62 14:45
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ21 ต.ค.62 11:50
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานประปา จำนวน 12 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ21 ต.ค.62 10:54
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุนอก STOCK จำนวน 3 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ21 ต.ค.62 09:15
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ21 ต.ค.62 08:21
6ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องแยกโรค จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร19 ต.ค.62 15:25
7ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร19 ต.ค.62 14:32
8ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร19 ต.ค.62 13:01
9ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร19 ต.ค.62 10:59
10ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร19 ต.ค.62 09:57
11ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร19 ต.ค.62 09:17
12ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร19 ต.ค.62 08:59
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุนอก STOCK จำนวน 1 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ18 ต.ค.62 14:40
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค อาหารสด รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ18 ต.ค.62 13:38
15โรงพยาบาลมหาราช ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 4 รายการ เมธาพร18 ต.ค.62 13:28
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ18 ต.ค.62 11:27
17โรงพยาบาลมหาราชประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ เมธาพร18 ต.ค.62 09:25
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มเดือนกันยายน 2562 รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ18 ต.ค.62 09:24
19ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จ้างเหมาเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะติดเชื้อ สุนิสา17 ต.ค.62 15:16
20ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร17 ต.ค.62 14:14
ทั้งหมด : 2462 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [Next] [Last Page]