ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ขอเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รพสต.บางหัก ประกอบ20 มิ.ย.62 15:51
2ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำฯ รพ.วังน้อย สุนิสา20 มิ.ย.62 12:25
3ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีทาภายใน) สุนิสา20 มิ.ย.62 12:24
4ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำแข็งหลอด) รพ.วังน้อย สุนิสา20 มิ.ย.62 12:23
5ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 มิ.ย.62 11:38
6ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รพสต.กบเจา ประกอบ20 มิ.ย.62 10:52
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 รพ.อุทัย สมชาย20 มิ.ย.62 09:35
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย20 มิ.ย.62 09:33
9แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อกระเป๋าเยี่ยมบ้านพร้อมอุปกรณ์ของสสอ.บางปะอิน อนุสรณ์19 มิ.ย.62 13:43
10ผลการการดำเนินงานตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำ อรรถสิทธิ์19 มิ.ย.62 11:59
11แผนการปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์19 มิ.ย.62 11:52
12ประกาศราคากลางงาจ้างทำกรงกันนก และปรับปรุงห้องผู้บริหาร สสอ.มหาราช ชัยรัตน์19 มิ.ย.62 10:39
13เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา19 มิ.ย.62 09:51
14ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องมือและอุปกรณ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร18 มิ.ย.62 15:06
15ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร18 มิ.ย.62 09:42
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Nylon โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 มิ.ย.62 09:08
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ เครื่องควบคุมการให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดำ รุ่น TE112 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 มิ.ย.62 09:07
18ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตา ชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบถ่ายภาพแบบดิจิตอล โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล17 มิ.ย.62 21:07
19มาตราการ กลไก การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สสอ.ผักไห่ อรรถสิทธิ์17 มิ.ย.62 17:56
20มาตราการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัด สสอ.ผักไห่ อรรถสิทธิ์17 มิ.ย.62 15:18
ทั้งหมด : 1649 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]