ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thSun , 17 Feb 2019 9:54:59 +07:00สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/แบบสรุปรายเดือน ITA.pdf 201902161516Sat , 16 Feb 2019 15:16:00 +07:00เผยแพร่ขอบเขตงานและราคากลางhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง.pdf 201902151359Fri , 15 Feb 2019 13:59:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เจลอัลตราซาวนด์ โรงพยาบาลบางปะอิน http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/New Doc 2019-02-14 10.52.07.pdf 201902151358Fri , 15 Feb 2019 13:58:00 +07:00 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2562ของรพ.สต.โคกม่วงhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/สขร.1มค.62โคกม่วง.pdf 201902151150Fri , 15 Feb 2019 11:50:00 +07:00 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2562ของรพ.สต.หนองน้ำใสhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/สขร.มค.62หนอง.pdf 201902151150Fri , 15 Feb 2019 11:50:00 +07:00 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อมhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/สขร.1มค.62ไผ่ล้อม.pdf 201902151149Fri , 15 Feb 2019 11:49:00 +07:00 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2562ของรพ.สต.ระโสมhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/สขร.1มค.62ระโสม.pdf 201902151149Fri , 15 Feb 2019 11:49:00 +07:00รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2562ของรพ.สต.กระจิว http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/สขร.1มค.62กระจิว.pdf 201902151148Fri , 15 Feb 2019 11:48:00 +07:00 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2562ของรพ.สต.พระแก้วhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/สขร.1มค.62พระแก้ว.pdf 201902151148Fri , 15 Feb 2019 11:48:00 +07:00รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านางhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/สขร.1มค.62ดอน.pdf 201902151147Fri , 15 Feb 2019 11:47:00 +07:00