ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thMon , 19 Nov 2018 8:59:13 +07:00สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/แบบสรุปรายเดือน ITA.pdf 201811161409Fri , 16 Nov 2018 14:09:00 +07:00แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ท่าตอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ท่าตอ ปี งบประมาณ ๒๕๖๒15112561.pdf 201811151225Thu , 15 Nov 2018 12:25:00 +07:00แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านใหม่ ปี งบประมาณ ๒๕๖๒15112561.pdf 201811151225Thu , 15 Nov 2018 12:25:00 +07:00แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ๒๕๖๒15112561.pdf 201811151214Thu , 15 Nov 2018 12:14:00 +07:00แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านนา ปี งบประมาณ ๒๕๖๒15112561.pdf 201811151213Thu , 15 Nov 2018 12:13:00 +07:00แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.เจ้าปลุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.เจ้าปลุก ปี งบประมาณ ๒๕๖๒15112561.pdf 201811151212Thu , 15 Nov 2018 12:12:00 +07:00แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.โรงช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.โรงช้าง ปี งบประมาณ ๒๕๖๒15112561.pdf 201811151211Thu , 15 Nov 2018 12:11:00 +07:00แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๒http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.มหาราช ปี งบประมาณ ๒๕๖๒15112561.pdf 201811151211Thu , 15 Nov 2018 12:11:00 +07:00แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.น้ำเต้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.น้ำเต้า ปี งบประมาณ ๒๕๖๒15112561.pdf 201811151210Thu , 15 Nov 2018 12:10:00 +07:00แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บางนา ปี งบประมาณ ๒๕๖๒15112561.pdf 201811151210Thu , 15 Nov 2018 12:10:00 +07:00