ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thSat , 22 Sep 2018 20:52:59 +07:00ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.หนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/img038.pdf 201809211535Fri , 21 Sep 2018 15:35:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของรพ.สต.ดอนหญ้านาง http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ปก.สำนักงานดอน.PDF 201809211117Fri , 21 Sep 2018 11:17:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารของรพ.สต.ดอนหญ้านาง http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ปก.ทำความสะอาดดอน.PDF 201809211116Fri , 21 Sep 2018 11:16:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดเครื่องมือทันตกรรมของรพ.สต.ดอนหญ้านาง http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ปก.เครื่องมือดอน.PDF 201809211116Fri , 21 Sep 2018 11:16:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ปก.ซ่อมคอมดอน.PDF 201809211115Fri , 21 Sep 2018 11:15:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องไมโครมอเตอร์สำหรับศัลยกรรมในช่องปาก รพ.วังน้อยhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกาศผู้ชนะ.pdf 201809201136Thu , 20 Sep 2018 11:36:00 +07:00สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/แบบสรุปรายเดือน ITA.pdf 201809201130Thu , 20 Sep 2018 11:30:00 +07:00สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/แบบสรุปรายเดือน ITA.pdf 201809201129Thu , 20 Sep 2018 11:29:00 +07:00โรงพยาบาลบางไทร ประกาศราคากลางการเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR : Digital Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS)http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ตารางปปช.PACSปี62.PDF 201809191612Wed , 19 Sep 2018 16:12:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกาศผู้ชนะวัดพระญาติ1.pdf 201809191556Wed , 19 Sep 2018 15:56:00 +07:00