ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thMon , 16 Jul 2018 3:44:04 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอินhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/img040.pdf 201807131331Fri , 13 Jul 2018 13:31:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Mask N95 โรงพยาบาลบางปะอินhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/img041.pdf 201807131331Fri , 13 Jul 2018 13:31:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์คงทนถาวร จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอินhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/img039.pdf 201807131330Fri , 13 Jul 2018 13:30:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์คงทน Stethoscope เด็ก โรงพยาบาลบางปะอินhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/img038.pdf 201807131329Fri , 13 Jul 2018 13:29:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต พร้อมรถเข็นสำหรับวางเครื่อง โรงพยาบาลบางปะอินhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/img037.pdf 201807131328Fri , 13 Jul 2018 13:28:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอินhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/img036.pdf 201807131327Fri , 13 Jul 2018 13:27:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก จำนวน 15 รายการ โรงพยาบาลบางปะอินhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/img035.pdf 201807131324Fri , 13 Jul 2018 13:24:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอินhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/img033.pdf 201807131323Fri , 13 Jul 2018 13:23:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Endotracheal tube โรงพยาบาลบางปะอินhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/img034.pdf 201807131323Fri , 13 Jul 2018 13:23:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล โรงพยาบาลบางปะอินhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/img032.pdf 201807131322Fri , 13 Jul 2018 13:22:00 +07:00