ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thSat , 21 Apr 2018 14:37:49 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สสอ.ภาชีhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ปก.งานบ้านงานครัว.pdf 201804201151Fri , 20 Apr 2018 11:51:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารบริการงานแพทย์แผนไทยและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน งานแพทย์แผนไทยhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารบริการงานแพทย์แผนไทย19042561.pdf 201804191544Thu , 19 Apr 2018 15:44:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ (PACS)http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ19042561.pdf 201804191543Thu , 19 Apr 2018 15:43:00 +07:00เผยแพร่แผนจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/เผยแพร่แผนจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน19042561.pdf 201804191541Thu , 19 Apr 2018 15:41:00 +07:00เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงห้องจ่ายยาสถานีอนามัยตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยาhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ราคากลางปากกราน.pdf 201804191120Thu , 19 Apr 2018 11:20:00 +07:00โรงพยาบาลบางปะหัน รายงานการจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2561http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/จัดซื้อวัสดุ เดือนมีนาคม 2561.pdf 201804181602Wed , 18 Apr 2018 16:02:00 +07:00สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 สสอ.นครหลวงhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/สขร1 มีค61.pdf 201804171442Tue , 17 Apr 2018 14:42:00 +07:00รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทันตกรรม เดือนมีนาคม 2561http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/รายงานผลการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม เดือนมีนาคม 2561.pdf 201804170909Tue , 17 Apr 2018 9:09:00 +07:00รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.๑) ของหน่วยงานและหน่วยงานย่อยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อยhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/แบบ สขร.๑ มีนาคม ๖๑.pdf 201804122343Thu , 12 Apr 2018 23:43:00 +07:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.วังน้อยhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf 201804111546Wed , 11 Apr 2018 15:46:00 +07:00