ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงห้องจ่ายยาสถานีอนามัยตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา19 เม.ย.61 11:20
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะด้วยวิธี e-bidding ของสถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา29 มี.ค.61 09:53
3เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา21 มี.ค.61 14:27
4เผยแพร่ประกาศแผนจัดซื้อรถยนต์บรรทุกของสถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา21 มี.ค.61 10:16
5เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา19 มี.ค.61 16:50
6เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา15 มี.ค.61 09:59
7เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา13 มี.ค.61 10:21
8เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา(ต่อ) ชนม์นิภา12 มี.ค.61 13:20
9เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา(ต่อ) ชนม์นิภา12 มี.ค.61 11:45
10เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา(ต่อ) ชนม์นิภา12 มี.ค.61 11:44
11เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา(ต่อ) ชนม์นิภา8 มี.ค.61 11:35
12เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา8 มี.ค.61 11:17
13ประกาศแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา5 ม.ค.61 10:43
14ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา3 ม.ค.61 11:16
15ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา29 พ.ย.60 10:18
16ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 สถานีอนามัยตำบลปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา29 พ.ย.60 10:16
17ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 สถานีอนามัยตำบลภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา29 พ.ย.60 10:14
18ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา27 พ.ย.60 13:06
19ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 สถานีอนามัยตำบลหันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา24 พ.ย.60 11:31
20ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 สถานีอนามัยตำบลสำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา24 พ.ย.60 11:28
ทั้งหมด : 33 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]