ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศราคากลางระบบระบายน้ำท่วมขังสถานีอนามัยตำบลสวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา19 ก.ค.61 14:18
2เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา22 พ.ค.61 10:05
3เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงสถานีอนามัยตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา17 พ.ค.61 10:09
4เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงห้องจ่ายยาสถานีอนามัยตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา19 เม.ย.61 11:20
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะด้วยวิธี e-bidding ของสถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา29 มี.ค.61 09:53
6เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา21 มี.ค.61 14:27
7เผยแพร่ประกาศแผนจัดซื้อรถยนต์บรรทุกของสถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา21 มี.ค.61 10:16
8เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา19 มี.ค.61 16:50
9เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา15 มี.ค.61 09:59
10เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา13 มี.ค.61 10:21
11เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา(ต่อ) ชนม์นิภา12 มี.ค.61 13:20
12เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา(ต่อ) ชนม์นิภา12 มี.ค.61 11:45
13เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา(ต่อ) ชนม์นิภา12 มี.ค.61 11:44
14เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา(ต่อ) ชนม์นิภา8 มี.ค.61 11:35
15เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา8 มี.ค.61 11:17
16ประกาศแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา5 ม.ค.61 10:43
17ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา3 ม.ค.61 11:16
18ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา29 พ.ย.60 10:18
19ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 สถานีอนามัยตำบลปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา29 พ.ย.60 10:16
20ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 สถานีอนามัยตำบลภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา29 พ.ย.60 10:14
ทั้งหมด : 36 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]