ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1คู่มือ ระบบป้องกัน/การตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก สสอ.ท่าเรือ ชัยณรงค์19 มิ.ย.61 14:45
2แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สสอ.ท่าเรือ ชัยณรงค์19 มิ.ย.61 10:09
3รายงานผลวิเคราะห์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สสอ.ท่าเรือ ชัยณรงค์19 มิ.ย.61 10:08
4ขั้นตอนการดำเนินงาน พชอ. สสอ.ท่าเรือ ชัยณรงค์31 ม.ค.61 16:02
5สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี60 ชัยณรงค์3 ม.ค.61 16:09
6แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ ปี61 ชัยณรงค์28 ธ.ค.60 10:53
7ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบบริการทางการแพทย์(ค่าเสื่ออม)20% ปี 61 อ.ท่าเรือ ชัยณรงค์30 พ.ย.60 14:05
8ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบบริการทางการแพทย์(ค่าเสื่ออม)70% ปี 61 อ.ท่าเรือ ชัยณรงค์30 พ.ย.60 14:04
9แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2561 สสอ.ท่าเรือ (เตียง,รถเข็น) ชัยณรงค์16 พ.ย.60 09:43
ทั้งหมด : 9 รายการ หน้าที่   [1]