ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 ชัยณรงค์24 ม.ค.62 15:55
2ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชัยณรงค์24 ม.ค.62 15:50
3รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๑ ท่าเรือ ชัยณรงค์24 ม.ค.62 15:49
4คู่มือ ระบบป้องกัน/การตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก สสอ.ท่าเรือ ชัยณรงค์19 มิ.ย.61 14:45
5แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สสอ.ท่าเรือ ชัยณรงค์19 มิ.ย.61 10:09
6รายงานผลวิเคราะห์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สสอ.ท่าเรือ ชัยณรงค์19 มิ.ย.61 10:08
7ขั้นตอนการดำเนินงาน พชอ. สสอ.ท่าเรือ ชัยณรงค์31 ม.ค.61 16:02
8สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี60 ชัยณรงค์3 ม.ค.61 16:09
9แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ ปี61 ชัยณรงค์28 ธ.ค.60 10:53
10ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบบริการทางการแพทย์(ค่าเสื่ออม)20% ปี 61 อ.ท่าเรือ ชัยณรงค์30 พ.ย.60 14:05
11ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบบริการทางการแพทย์(ค่าเสื่ออม)70% ปี 61 อ.ท่าเรือ ชัยณรงค์30 พ.ย.60 14:04
12แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2561 สสอ.ท่าเรือ (เตียง,รถเข็น) ชัยณรงค์16 พ.ย.60 09:43
ทั้งหมด : 12 รายการ หน้าที่   [1]