ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1สรุปผลการดำเนิเนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์6 มี.ค.62 11:01
2แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบยาเสพติด สสอ.นครหลวง ไพบูลย์6 มี.ค.62 11:00
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์13 ก.พ.62 10:01
4แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสาธารณสุข 100 ปีฯ สสอ.นครหลวง ไพบูลย์21 ม.ค.62 16:09
5สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์8 ม.ค.62 10:16
6สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:20
7สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:19
8แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:16
9แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:13
10รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:11
11สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์9 ต.ค.61 11:58
12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์11 ก.ย.61 13:55
13สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์10 ส.ค.61 10:25
14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์16 ก.ค.61 15:56
15สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์8 มิ.ย.61 14:21
16สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์8 พ.ค.61 11:37
17สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์17 เม.ย.61 14:42
18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์13 มี.ค.61 12:01
19สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์8 ก.พ.61 10:08
20รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 14:23
ทั้งหมด : 26 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]