ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์17 เม.ย.61 14:42
2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์13 มี.ค.61 12:01
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์8 ก.พ.61 10:08
4รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 14:23
5สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 11:35
6สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 11:34
7สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 11:33
8แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 11:19
9แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 งบดำเนินงาน สสอ.นครหลวง ไพบูลย์29 ธ.ค.60 10:36
10แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์26 ธ.ค.60 10:23
ทั้งหมด : 10 รายการ หน้าที่   [1]