ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์8 มิ.ย.61 14:21
2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์8 พ.ค.61 11:37
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์17 เม.ย.61 14:42
4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์13 มี.ค.61 12:01
5สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์8 ก.พ.61 10:08
6รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 14:23
7สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 11:35
8สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 11:34
9สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 11:33
10แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 11:19
11แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 งบดำเนินงาน สสอ.นครหลวง ไพบูลย์29 ธ.ค.60 10:36
12แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์26 ธ.ค.60 10:23
ทั้งหมด : 12 รายการ หน้าที่   [1]