ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1work flow กระบวนการดำเนินการซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สสอ.บางบาล ประกอบ16 ม.ค.62 10:59
2ประกาศจังหวัดฯ เรื่องเผยแพร่แสดงความบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ปี 2562 ประกอบ16 ม.ค.62 10:25
3สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล ธ.ค.61 ประกอบ14 ม.ค.62 16:18
4สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล พ.ย.61 ประกอบ14 ม.ค.62 16:17
5สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล ต.ค.60-ก.ย.61 ประกอบ14 ม.ค.62 16:16
6แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล ปีงบประมาณ 2562(งวดที่ 1) ประกอบ3 ม.ค.62 15:30
7แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ปีงบประมาณ 2562(เพิ่มเติม) ประกอบ3 ม.ค.62 14:42
8แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหัก ปีงบประมาณ 2562(เพิ่มเติม) ประกอบ3 ม.ค.62 14:40
9แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านกุ่ม ปีงบประมาณ 2562 ประกอบ13 พ.ย.61 14:09
10แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.วัดยม ปีงบประมาณ 2562 ประกอบ13 พ.ย.61 13:47
11แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหัก ปีงบประมาณ 2562 ประกอบ13 พ.ย.61 12:18
12แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.พระขาว ปีงบประมาณ 2562 ประกอบ13 พ.ย.61 11:44
13แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวงโดด ปีงบประมาณ 2562 ประกอบ13 พ.ย.61 11:23
14แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.น้ำเต้า ปีงบประมาณ 2562 ประกอบ13 พ.ย.61 11:05
15แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.กบเจา ปีงบประมาณ 2562 ประกอบ13 พ.ย.61 10:37
16แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ไทรน้อย ปีงบประมาณ 2562 ประกอบ13 พ.ย.61 10:22
17แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.วัดตะกู ปีงบประมาณ 2562 ประกอบ13 พ.ย.61 10:06
18แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางชะนี ปีงบประมาณ 2562 ประกอบ13 พ.ย.61 09:59
19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางบาล ปีงบประมาณ 2562 ประกอบ8 พ.ย.61 13:51
20แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ปีงบประมาณ 2562 ประกอบ8 พ.ย.61 12:58
ทั้งหมด : 79 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 [Next] [Last Page]