ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศราคากลางกระเป๋าเยี่ยมบ้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 80 ชุด ของสสอ.บางปะอิน อนุสรณ์20 มี.ค.62 16:33
2ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ของสสอ.บางปะอิน อนุสรณ์20 มี.ค.62 16:33
3แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อกระเป๋าเยี่ยมบ้านพร้อมอุปกรณ์และแบบรายงานแผนปฎิบัติการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน อนุสรณ์20 มี.ค.62 16:31
4ประกาศคุณลักษณะและราคากลางเครื่องปรับอากาศเชียงรากน้อย อนุสรณ์12 ก.พ.62 16:02
5แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน2เครื่อง รพสต.บ้านโพ อนุสรณ์6 ก.พ.62 16:06
6แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง รพสต.เชียงรากน้อย อนุสรณ์6 ก.พ.62 16:04
7แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร ของรพสต.บ้านโพ อนุสรณ์6 ก.พ.62 16:03
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ อ.บางปะอิน อนุสรณ์21 พ.ย.61 16:25
9ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา อนุสรณ์6 พ.ย.61 13:28
10ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ อนุสรณ์5 พ.ย.61 09:56
11ประกาศราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ อนุสรณ์5 พ.ย.61 09:51
12ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ อนุสรณ์30 ต.ค.61 18:13
13ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ อนุสรณ์30 ต.ค.61 17:54
14ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ของ รพสต.สามเรือน อนุสรณ์25 ต.ค.61 16:30
15ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ของ รพสต.บ้านลานเท อนุสรณ์25 ต.ค.61 16:25
16ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ของ รพสต.สามเรือน อนุสรณ์25 ต.ค.61 16:17
17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.คลองจิก อนุสรณ์23 ต.ค.61 20:28
18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.บ้านพลับ อนุสรณ์23 ต.ค.61 20:10
19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.บ้านลานเท อนุสรณ์23 ต.ค.61 20:02
20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.ตลาดเกรียบ อนุสรณ์23 ต.ค.61 20:01
ทั้งหมด : 48 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 [Next] [Last Page]