ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1รายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.บางปะหัน สมพิศ25 มิ.ย.61 06:43
2รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สมพิศ21 มิ.ย.61 13:45
3ประกาศ บทบาทหน้าที่ตามกฏกระทรวง สสอ.บางปะหัน สมพิศ20 มิ.ย.61 14:29
4สสอ.บางปะหัน ขอเผยแพร่แผนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 สมพิศ20 มิ.ย.61 13:36
5รายงานการวิเตราะห์ผลการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปราบทุจริต สสอ.บางปะหัน สมพิศ20 มิ.ย.61 13:32
6รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน สสอ.บางปะหัน สมพิศ20 มิ.ย.61 13:31
7แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน และรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน สสอ.บางปะหัน สมพิศ20 มิ.ย.61 13:22
8เผยแพร่คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.บางปะหัน สมพิศ20 มิ.ย.61 12:23
9ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2560 สสอ.บางปะหัน สมพิศ4 ม.ค.61 12:28
10สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 สสอ.บางปะหัน สมพิศ4 ม.ค.61 06:45
11รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 สสอ.บางปะหัน สมพิศ4 ม.ค.61 06:40
12แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ30 ธ.ค.60 17:09
13แผนจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ30 ธ.ค.60 17:04
ทั้งหมด : 13 รายการ หน้าที่   [1]