ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สมพิศ24 ม.ค.62 11:46
2คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ สมพิศ24 ม.ค.62 11:44
3ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน สมพิศ24 ม.ค.62 11:41
4รายงานวิเคราะหฺ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ24 ม.ค.62 11:39
5สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 17:44
6สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 17:43
7สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 17:41
8แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสาธารณสุข 100 ปี สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 17:38
9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 12:57
10แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 11:32
11รายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.บางปะหัน สมพิศ25 มิ.ย.61 06:43
12รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สมพิศ21 มิ.ย.61 13:45
13ประกาศ บทบาทหน้าที่ตามกฏกระทรวง สสอ.บางปะหัน สมพิศ20 มิ.ย.61 14:29
14สสอ.บางปะหัน ขอเผยแพร่แผนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 สมพิศ20 มิ.ย.61 13:36
15รายงานการวิเตราะห์ผลการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปราบทุจริต สสอ.บางปะหัน สมพิศ20 มิ.ย.61 13:32
16รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน สสอ.บางปะหัน สมพิศ20 มิ.ย.61 13:31
17แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน และรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน สสอ.บางปะหัน สมพิศ20 มิ.ย.61 13:22
18เผยแพร่คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.บางปะหัน สมพิศ20 มิ.ย.61 12:23
19ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2560 สสอ.บางปะหัน สมพิศ4 ม.ค.61 12:28
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 สสอ.บางปะหัน สมพิศ4 ม.ค.61 06:45
ทั้งหมด : 23 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]