ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ อรรถสิทธิ์25 ก.ย.62 15:14
2ผลการการดำเนินงานตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำ อรรถสิทธิ์19 มิ.ย.62 11:59
3แผนการปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์19 มิ.ย.62 11:52
4มาตราการ กลไก การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สสอ.ผักไห่ อรรถสิทธิ์17 มิ.ย.62 17:56
5มาตราการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัด สสอ.ผักไห่ อรรถสิทธิ์17 มิ.ย.62 15:18
6รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์17 มิ.ย.62 15:14
7รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์17 มิ.ย.62 15:11
8รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์22 เม.ย.62 10:06
9รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์22 เม.ย.62 10:06
10รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์22 เม.ย.62 10:03
11แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์28 ธ.ค.61 16:33
12รายงานผลปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561 อรรถสิทธิ์28 ธ.ค.61 16:30
ทั้งหมด : 12 รายการ หน้าที่   [1]