ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลสสอ.ภาชี สุเทพ11 ต.ค.62 10:18
2รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ9 ต.ค.62 11:12
3รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ9 ต.ค.62 11:11
4รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ9 ต.ค.62 11:09
5รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ9 ต.ค.62 11:07
6รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ9 ต.ค.62 11:06
7รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ9 ต.ค.62 11:05
8รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ9 ต.ค.62 11:04
9รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของสสอ.ภาชี สุเทพ9 ต.ค.62 11:03
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสสอ.ภาชี ปีงบประมาณ 2563 สุเทพ4 ต.ค.62 10:27
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2562 สสอ.ภาชี สุเทพ4 ต.ค.62 10:25
12ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4ของ สสอ.ภาชี สุเทพ3 ต.ค.62 11:16
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของสสอ.ภาชี สุเทพ25 ก.ย.62 10:51
14รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ9 ก.ย.62 10:54
15รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ9 ก.ย.62 10:54
16รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ9 ก.ย.62 10:53
17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ9 ก.ย.62 10:52
18รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ9 ก.ย.62 10:51
19รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ9 ก.ย.62 10:51
20รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ9 ก.ย.62 10:50
ทั้งหมด : 156 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 [Next] [Last Page]