ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสสอ.ภาชี สุเทพ23 พ.ค.61 08:56
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการของสสอ.ภาชี สุเทพ16 พ.ค.61 09:52
3รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2561ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ9 พ.ค.61 13:42
4รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ9 พ.ค.61 13:42
5รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2561ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ9 พ.ค.61 13:41
6รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ9 พ.ค.61 13:41
7รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2561ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ9 พ.ค.61 13:41
8รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2561ของสสอ.ภาชี สุเทพ9 พ.ค.61 13:40
9รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2561ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ9 พ.ค.61 13:40
10รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2561ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ9 พ.ค.61 13:40
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สสอ.ภาชี สุเทพ20 เม.ย.61 11:51
12รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ11 เม.ย.61 14:25
13รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ11 เม.ย.61 14:25
14รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของสสอ.ภาชี สุเทพ11 เม.ย.61 14:25
15รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ11 เม.ย.61 14:24
16รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ11 เม.ย.61 14:24
17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ11 เม.ย.61 14:23
18รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ11 เม.ย.61 14:23
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ11 เม.ย.61 14:22
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนมีนาคม2561 สุเทพ11 เม.ย.61 09:23
ทั้งหมด : 117 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 [Next] [Last Page]