ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มกราคม 2562 สสอ.ภาชี สุเทพ10 ม.ค.62 16:22
2คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภาชี เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด/ปลดประกาศ สุเทพ4 ม.ค.62 10:35
3รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2561ของสสอ.ภาชี สุเทพ4 ม.ค.62 10:32
4รายงานผลปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ๒๕๖๑ สุเทพ26 ธ.ค.61 08:11
5ประกาศสป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สุเทพ26 ธ.ค.61 08:10
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สสอ.ภาชี สุเทพ26 ธ.ค.61 08:09
7รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ14 ธ.ค.61 15:24
8รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ14 ธ.ค.61 15:24
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ14 ธ.ค.61 15:23
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ14 ธ.ค.61 15:23
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ14 ธ.ค.61 15:22
12รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ14 ธ.ค.61 15:22
13รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ14 ธ.ค.61 15:21
14รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของสสอ.ภาชี สุเทพ14 ธ.ค.61 15:02
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร สสอ.ภาชี สุเทพ14 ธ.ค.61 14:49
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สสอ.ภาชี(๑๐๐ปี) สุเทพ14 ธ.ค.61 14:48
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สสอ.ภาชี สุเทพ14 ธ.ค.61 14:47
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งเต๊นท์พร้อมเก้าอี้ สสอ.ภาชี สุเทพ14 ธ.ค.61 14:46
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของ รพ.สต.ระโสม สุเทพ14 ธ.ค.61 14:44
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล สสอ.ภาชี สุเทพ14 ธ.ค.61 14:43
ทั้งหมด : 73 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 [Next] [Last Page]