ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารของรพ.สต.กระจิว สุเทพ16 ต.ค.61 15:45
2รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ10 ต.ค.61 10:13
3รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ10 ต.ค.61 10:05
4รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ10 ต.ค.61 10:05
5รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ10 ต.ค.61 10:04
6รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ10 ต.ค.61 10:03
7รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ10 ต.ค.61 10:03
8รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ10 ต.ค.61 10:02
9รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของสสอ.ภาชี สุเทพ10 ต.ค.61 10:00
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดเก็บขยะติดเชื้อรพ.สต.กระจิว สุเทพ9 ต.ค.61 13:01
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ3 ต.ค.61 10:42
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดเก็บขยะติดเชื้อรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ3 ต.ค.61 10:41
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดเก็บขยะติดเชื้อรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ3 ต.ค.61 10:40
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2561 สสอ.ภาชี สุเทพ1 ต.ค.61 10:51
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารของสสอ.ภาชี สุเทพ1 ต.ค.61 10:50
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ21 ก.ย.61 11:17
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ21 ก.ย.61 11:16
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดเครื่องมือทันตกรรมของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ21 ก.ย.61 11:16
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ21 ก.ย.61 11:15
20รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2561ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ12 ก.ย.61 13:23
ทั้งหมด : 59 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 [Next] [Last Page]