ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1การเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินการภารกิจหลักสสอลาดบัวหลวงEB5_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:41
2บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างสสอลาดบัวหลวงEB4_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:40
3เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี๒๕๖๒สสอลาดบัวหลวงEB3_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:37
4มาตรการในการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างสสอลาดบัวหลวงEB2_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:36
5การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี๒๕๖๑ปีที่ผ่านมาสสอลาดบัวหลวง_EB1_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:34
6การจัดระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สสอลาดบัวหลวงEB8_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:31
7รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 29 ม.ค.62 15:10
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วิไลวรรณ 24 ม.ค.62 14:19
9ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อม/บำรุงรถยนต์ วิไลวรรณ 24 ม.ค.62 14:13
10รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พ.ย.61 ปีงบ2562 สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 24 ม.ค.62 13:24
11รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ม.ค.62 ปีงบประมาณ 2562 สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 24 ม.ค.62 13:18
12รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ธ.ค.61ปีงบประมาณ 2562 สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 24 ม.ค.62 13:17
13รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ต.ค.61 ปีงบประมาณ 2562 สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 24 ม.ค.62 13:14
14แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน สสอ.ลาดบัวหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 วิไลวรรณ 24 ม.ค.62 12:40
15รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของ รพสต. งบลงทุนปี2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 12:56
16รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างปีงบประมาณ 2560ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 10:33
17รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ธันวาคม 2560 ของ สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 09:18
18รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 ของ สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 09:17
19รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ตุลาคม 2560 ของ สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 09:16
20จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง ปีงบ2561 วิไลวรรณ 4 ม.ค.61 12:00
ทั้งหมด : 21 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]