ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของ รพสต. งบลงทุนปี2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 12:56
2รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างปีงบประมาณ 2560ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 10:33
3รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ธันวาคม 2560 ของ สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 09:18
4รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 ของ สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 09:17
5รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ตุลาคม 2560 ของ สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 09:16
6จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง ปีงบ2561 วิไลวรรณ 4 ม.ค.61 12:00
7ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง ปี 2561 วิไลวรรณ 4 ม.ค.61 10:59
ทั้งหมด : 7 รายการ หน้าที่   [1]