ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ซ่อมแซมพื้นชั้นล่างในและหน้าอาคารรพสต.มารวิชัย จำนวน 12 รายการ สุขกิจ9 ส.ค.62 16:20
2รพสต.บ้านแถว จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ สุขกิจ26 ก.ค.62 22:59
3ซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชายนา รวม ๓๒ รายการ สุขกิจ23 ก.ค.62 16:18
4ซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง ๑๗ รายการ สุขกิจ11 ก.ค.62 11:47
5ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล๊กและยกระดับพื้นรพสต,หัวเวียง สุขกิจ28 มิ.ย.62 23:00
6ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กตาข่ายถัด รพสต.บ้านกระทุ่ม สุขกิจ8 พ.ค.62 14:31
7ซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามกอ สุขกิจ1 พ.ค.62 16:51
8ราคากลางซ่อมแซมรพสต.บ้านโพธิ์ สุขกิจ7 ม.ค.62 16:51
9ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สุขกิจ30 ต.ค.61 09:48
10ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่ายข้อเขียน สุขกิจ26 ต.ค.61 22:23
11เผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมสถานีอนามัยลาดงา รวม 32 รายการ สุขกิจ28 ก.ย.61 21:46
12จ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรพสต.บ้านโพธิ์ สุขกิจ19 ก.ค.61 11:54
13ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสถานีอนามัยตำบลบ้านหลวง ๓๓ รายการ สุขกิจ18 ก.ค.61 14:34
14ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า ผนัง ระบบไฟฟ้าห้องประชุมสถานีอนามัยตำบลสามตุ่ม สุขกิจ12 ก.ค.61 15:53
15ราคากลางปรับปรุงรั่้วตะแกรงเหล็กถักและทาสี รพสตมารวิชัย สุขกิจ14 พ.ค.61 20:59
16ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงกันดินและรั้วคอนกรีตตะแกรงเหล็กlสถานีอนามัยตำบลบ้านแถว สุขกิจ20 ก.พ.61 15:28
17ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีอนามัยตำบลรางจรเข้ สุขกิจ20 ก.พ.61 15:25
ทั้งหมด : 17 รายการ หน้าที่   [1]