ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ศุทธินี28 ม.ค.62 01:17
2สำเนาคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฯ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:57
3สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็ยรักษาเงินฯ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:57
4ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:55
5สำเนาประกาศการต่อต้านทุจริต ปี 2562 ของ สาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:55
6รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:54
7แผนงบดำเนินงาน 62 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ธ.ค.61 14:53
8ประกาศราคากลางก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.วังพัฒนา ศุทธินี18 ต.ค.61 16:02
9ประกาศราคากลางก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.เต่าเล่า ศุทธินี18 ต.ค.61 16:01
10ประกาศราคากลางก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.แก้วฟ้า ศุทธินี18 ต.ค.61 16:00
11แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ ศุทธินี18 ต.ค.61 15:54
12แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2562 ของ สสอ.บางซ้าย ศุทธินี5 ก.ย.61 14:56
13แผนปราบปรามการทุจริต สสอ.บางซ้าย ศุทธินี25 มิ.ย.61 06:19
14การจัดตั้งกลุ่ม สสอ.บางซ้าย ศุทธินี25 มิ.ย.61 06:17
15ปรับปรุงผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.บางซ้าย ศุทธินี25 มิ.ย.61 05:40
16คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.บางซ้าย ศุทธินี25 มิ.ย.61 04:34
17รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.บางซ้าย ศุทธินี25 มิ.ย.61 04:14
18รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ของอำเภอบางซ้าย ศุทธินี25 มิ.ย.61 01:17
19คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอบางซ้าย ศุทธินี24 มิ.ย.61 14:18
20ประกาศอำนาจหน้าที่ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี21 มิ.ย.61 14:37
ทั้งหมด : 22 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]