ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.บางซ้าย ศุทธินี25 มิ.ย.61 04:34
2รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.บางซ้าย ศุทธินี25 มิ.ย.61 04:14
3รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ของอำเภอบางซ้าย ศุทธินี25 มิ.ย.61 01:17
4คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอบางซ้าย ศุทธินี24 มิ.ย.61 14:18
5ประกาศอำนาจหน้าที่ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี21 มิ.ย.61 14:37
6รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ศุทธินี5 ม.ค.61 12:23
7แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมของ สสอ.บางซ้าย ปี ๒๕๖๑ ศุทธินี24 พ.ย.60 10:54
ทั้งหมด : 7 รายการ หน้าที่   [1]