ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารห้องประชุมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์7 ธ.ค.61 15:24
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอิยุธยา สุระศักดิ์19 พ.ย.61 14:20
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์ รพ.สต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์25 ต.ค.61 10:45
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องวัดความดัน รพ.สต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์25 ต.ค.61 10:42
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้ว รพ.สต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์25 ต.ค.61 10:38
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการของ รพ.สต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์25 ต.ค.61 10:37
7ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการของ รพ.สต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์16 ต.ค.61 14:09
8ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์28 ก.ย.61 10:32
9ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. รพ.สต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์26 ก.ย.61 17:22
10ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมห้องเก็บขยะติดเชื้อ รพ.สต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์25 ก.ย.61 12:22
11ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.หนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์21 ก.ย.61 15:35
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.หนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์19 ก.ย.61 11:56
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโดมเอนกประสงค์และอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์14 ก.ย.61 10:33
14แก้ไขเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์13 ก.ย.61 09:41
15ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโดมเอนกประสงค์และอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์4 ก.ย.61 10:30
16ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รพ.สต.สามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์31 ส.ค.61 09:18
17ประกาศตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวนก่อสร้างโดมเอนกประสงค์และอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองไม้ซุง อำเภออุทัย สุระศักดิ์29 ส.ค.61 09:37
18ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.หนองไม้ซุง สุระศักดิ์28 ส.ค.61 11:27
19ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโดมเอนกประสงค์และอาคารแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์27 ส.ค.61 09:50
20แก้ไขแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์10 ส.ค.61 13:49
ทั้งหมด : 53 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 [Next] [Last Page]