ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1แก้ไขแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์5 ก.ค.61 09:54
2ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของรพ.สต.หนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์5 ก.ค.61 09:52
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สต.สามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์11 มิ.ย.61 11:09
4สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์5 มิ.ย.61 15:42
5สรุปผลการดำเนินจัดซือจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์5 มิ.ย.61 15:41
6สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์5 มิ.ย.61 15:39
7สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์5 มิ.ย.61 15:38
8สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์5 มิ.ย.61 15:37
9เผยแพร่ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ภายใน รพ.สต.สามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) สุระศักดิ์8 พ.ค.61 14:19
10ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรังภายในบริเวณ รพ.สต.สามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์4 พ.ค.61 14:03
11ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561 ของรพ.สต.สามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์4 พ.ค.61 08:55
12ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.หนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์4 พ.ค.61 08:09
13ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.สามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์4 พ.ค.61 08:09
14ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซม รพ.สต.อุทัย สสอ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์25 ม.ค.61 09:32
15คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ปิดและปลดประกาศ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์4 ม.ค.61 08:36
16รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์4 ม.ค.61 08:33
17แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์3 ม.ค.61 16:17
18สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560-ธันวาคม 2560 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์3 ม.ค.61 13:51
19ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์3 ม.ค.61 11:59
20ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง สสอ.อุทัย สุระศักดิ์25 ธ.ค.60 15:08
ทั้งหมด : 33 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]