ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซม รพ.สต.อุทัย สสอ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์25 ม.ค.61 09:32
2คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ปิดและปลดประกาศ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์4 ม.ค.61 08:36
3รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์4 ม.ค.61 08:33
4แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์3 ม.ค.61 16:17
5สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560-ธันวาคม 2560 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์3 ม.ค.61 13:51
6ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์3 ม.ค.61 11:59
7ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง สสอ.อุทัย สุระศักดิ์25 ธ.ค.60 15:08
8ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพสาวหาญ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์25 ธ.ค.60 14:58
9ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามบัณฑิต สสอ.อุทัย สุระศักดิ์25 ธ.ค.60 12:39
10ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหีบ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์25 ธ.ค.60 11:12
11ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสนา สสอ.อุทัย สุระศักดิ์25 ธ.ค.60 10:47
12ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย สสอ.อุทัย สุระศักดิ์25 ธ.ค.60 10:44
13ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์19 ธ.ค.60 19:57
14ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนน และซ่อมแซมห้องน้ำ รพ.สต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์19 ธ.ค.60 19:52
15ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานหาม สสอ.อุทัย สุระศักดิ์30 พ.ย.60 11:50
16ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคัดเค้า สสอ.อุทัย สุระศักดิ์30 พ.ย.60 11:49
17ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธนู สสอ.อุทัย สุระศักดิ์30 พ.ย.60 11:48
18ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้ซุง สสอ.อุทัย สุระศักดิ์30 พ.ย.60 11:46
19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามบัณฑิต สุระศักดิ์30 พ.ย.60 11:37
20ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้ซุง สุระศักดิ์30 พ.ย.60 11:31
ทั้งหมด : 20 รายการ หน้าที่   [1]