ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์24 ม.ค.62 09:51
2แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๒ (งบโครงการสาธารณสุข ๑๐๐ ปี) ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์24 ม.ค.62 09:39
3ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน สสอ.อุทัย สุระศักดิ์23 ม.ค.62 15:33
4รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์23 ม.ค.62 15:30
5คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์23 ม.ค.62 15:00
6ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.อุทัย สุระศักดิ์23 ม.ค.62 14:54
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์18 ม.ค.62 09:30
8สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์16 ม.ค.62 13:38
9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์16 ม.ค.62 13:36
10สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์16 ม.ค.62 13:35
11แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์16 ม.ค.62 13:33
12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์16 ม.ค.62 13:31
13รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์16 ม.ค.62 13:26
14ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์27 ธ.ค.61 16:26
15เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย ด้วยวิธีประกวอราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สุระศักดิ์20 ธ.ค.61 13:43
16ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารห้องประชุมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์7 ธ.ค.61 15:24
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอิยุธยา สุระศักดิ์19 พ.ย.61 14:20
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์ รพ.สต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์25 ต.ค.61 10:45
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องวัดความดัน รพ.สต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์25 ต.ค.61 10:42
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้ว รพ.สต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์25 ต.ค.61 10:38
ทั้งหมด : 68 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 [Next] [Last Page]