ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ก่อสร้างรั้วของ รพสต.บ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์19 มี.ค.62 10:12
2สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.-ก.พ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์19 มี.ค.62 10:11
3แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ท่าตอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์19 มี.ค.62 10:11
4แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.เจ้าปลุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์30 ม.ค.62 10:54
5แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ท่าตอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์24 ม.ค.62 10:30
6แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบยาเสพติด) สสอ.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์24 ม.ค.62 10:29
7รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ชัยรัตน์14 ม.ค.62 13:38
8แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.น้ำเต้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์14 ม.ค.62 13:29
9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาราช ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ชัยรัตน์14 ม.ค.62 13:05
10สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:15
11แผนจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) สสอ.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:14
12แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.โรงช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:13
13ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถผู้พิการ รพ.สต.บ้านหนองจิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:12
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:11
15แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.พิตเพียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์30 พ.ย.61 14:12
16ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.มหาราช ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์30 พ.ย.61 14:11
17ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านบ้านหนองจิก ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์30 พ.ย.61 14:11
18ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านขวาง ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์23 พ.ย.61 11:15
19ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บางนา ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์23 พ.ย.61 11:14
20แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ท่าตอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:25
ทั้งหมด : 77 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 [Next] [Last Page]