ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ รพสต.โรงช้าง สสอ.มหาราช ชัยรัตน์11 เม.ย.61 13:26
2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์3 เม.ย.61 10:34
3ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. ๒๕๖๑ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์2 มี.ค.61 11:19
4รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ชัยรัตน์28 ก.พ.61 11:17
5สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ชัยรัตน์2 ก.พ.61 11:00
6รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ ชัยรัตน์31 ม.ค.61 14:01
7รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ๒๕๖๑ ชัยรัตน์24 ม.ค.61 11:02
8แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ชัยรัตน์17 ม.ค.61 10:46
9สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. ๖๐ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์31 ธ.ค.60 10:00
10สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. ๖๐ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์31 ธ.ค.60 09:59
11แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ๒๕๖๑ ชัยรัตน์29 ธ.ค.60 10:58
12แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาราช ปีงบประมาณ๒๕๖๑ ชัยรัตน์29 ธ.ค.60 10:57
13แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.ท่าตอ ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:39
14แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.บ้านใหม่ ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:39
15แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.เจ้าปลุก ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:38
16แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.พิตเพียน ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:38
17แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.บ้านนา ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:38
18แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.บ้านขวาง ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:38
19แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.โรงช้าง ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:37
20แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.มหาราช ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:37
ทั้งหมด : 25 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]