ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:15
2แผนจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) สสอ.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:14
3แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.โรงช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:13
4ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถผู้พิการ รพ.สต.บ้านหนองจิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:12
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:11
6แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.พิตเพียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์30 พ.ย.61 14:12
7ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.มหาราช ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์30 พ.ย.61 14:11
8ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านบ้านหนองจิก ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์30 พ.ย.61 14:11
9ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านขวาง ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์23 พ.ย.61 11:15
10ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บางนา ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์23 พ.ย.61 11:14
11แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ท่าตอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:25
12แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:25
13แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:14
14แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:13
15แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.เจ้าปลุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:12
16แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.โรงช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:11
17แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:11
18แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.น้ำเต้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:10
19แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:10
20แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านหนองจิก ปีงบประมณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:09
ทั้งหมด : 68 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 [Next] [Last Page]