ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๑ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์21 มิ.ย.61 12:01
2รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.มหาราช ประจำปี ๒๖๕๑ ชัยรัตน์20 มิ.ย.61 16:05
3แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน สสอ.มหาราช ชัยรัตน์19 มิ.ย.61 10:56
4ประกาศ แสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง สสอ.มหาราช ชัยรัตน์18 มิ.ย.61 15:49
5สสอ.มหาราช ขอเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ ผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๑ ชัยรัตน์18 มิ.ย.61 15:48
6สสอ.มหาราช ขอเผยแพร่แผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี ๒๕๖๑ ชัยรัตน์18 มิ.ย.61 13:37
7สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชัยรัตน์11 มิ.ย.61 13:05
8แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาราช ปี ๒๕๖๑ ชัยรัตน์30 พ.ค.61 09:51
9แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านนา ปี ๒๕๖๑ ชัยรัตน์21 พ.ค.61 12:36
10แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.โรงช้าง ปี ๒๕๖๑ ชัยรัตน์15 พ.ค.61 10:55
11ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. ๒๕๖๑ ชัยรัตน์8 พ.ค.61 11:17
12เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ รพสต.โรงช้าง สสอ.มหาราช ชัยรัตน์11 เม.ย.61 13:26
13สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์3 เม.ย.61 10:34
14ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. ๒๕๖๑ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์2 มี.ค.61 11:19
15รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ชัยรัตน์28 ก.พ.61 11:17
16สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ชัยรัตน์2 ก.พ.61 11:00
17รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ ชัยรัตน์31 ม.ค.61 14:01
18รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ๒๕๖๑ ชัยรัตน์24 ม.ค.61 11:02
19แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ชัยรัตน์17 ม.ค.61 10:46
20สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. ๖๐ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์31 ธ.ค.60 10:00
ทั้งหมด : 36 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]