ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.พิตเพียน สสอ.มหาราช ชัยรัตน์11 ก.ย.61 13:18
2ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.บ้านนา สสอ.มหาราช ชัยรัตน์30 ส.ค.61 09:25
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.กะทุ่ม สสอ.มหาราช ชัยรัตน์23 ส.ค.61 14:06
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.บ้านใหม่ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์23 ส.ค.61 14:00
5ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.โรงช้าง สสอ.มหาราช ชัยรัตน์20 ส.ค.61 11:34
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.เจ้าปลุก สสอ.มหาราช ชัยรัตน์20 ส.ค.61 09:48
7ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.เจ้าปลุก สสอ.มหาราช ชัยรัตน์7 ส.ค.61 13:37
8ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.กะทุ่ม สสอ.มหาราช ชัยรัตน์7 ส.ค.61 13:36
9ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.บ้านใหม่ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์25 ก.ค.61 16:46
10รานงานผลการดำเนินการจัดจ้างเดือน มิถุนายน 61 สสอ.มหาราช ชัยรัตน์25 ก.ค.61 16:45
11รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๑ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์21 มิ.ย.61 12:01
12รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.มหาราช ประจำปี ๒๖๕๑ ชัยรัตน์20 มิ.ย.61 16:05
13แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน สสอ.มหาราช ชัยรัตน์19 มิ.ย.61 10:56
14ประกาศ แสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง สสอ.มหาราช ชัยรัตน์18 มิ.ย.61 15:49
15สสอ.มหาราช ขอเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ ผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๑ ชัยรัตน์18 มิ.ย.61 15:48
16สสอ.มหาราช ขอเผยแพร่แผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี ๒๕๖๑ ชัยรัตน์18 มิ.ย.61 13:37
17สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชัยรัตน์11 มิ.ย.61 13:05
18แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาราช ปี ๒๕๖๑ ชัยรัตน์30 พ.ค.61 09:51
19แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านนา ปี ๒๕๖๑ ชัยรัตน์21 พ.ค.61 12:36
20แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.โรงช้าง ปี ๒๕๖๑ ชัยรัตน์15 พ.ค.61 10:55
ทั้งหมด : 46 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 [Next] [Last Page]