ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1รายงการจัดซืิ้้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เดือน มีนาคม 2561 อำนวย11 เม.ย.61 14:52
2รายงานสรุปการจัดซิ้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เดือน มกราคม 2561 ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก อำนวย20 ก.พ.61 15:18
3รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เดือน ธันวาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก อำนวย29 ธ.ค.60 12:41
4สอบราคารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำนวย29 ธ.ค.60 12:36
5แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข อำนวย21 พ.ย.60 13:21
ทั้งหมด : 5 รายการ หน้าที่   [1]