ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก อำนวย5 ก.ย.61 14:41
2สรปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก อำนวย10 ก.ค.61 13:37
3รายงานจัดซื้เอจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (สขร.1) ของ สสอ.บ้านแพรก อำนวย12 มิ.ย.61 10:56
4รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ( สขร.1) อำนวย4 พ.ค.61 13:28
5รายงการจัดซืิ้้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เดือน มีนาคม 2561 อำนวย11 เม.ย.61 14:52
6รายงานสรุปการจัดซิ้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เดือน มกราคม 2561 ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก อำนวย20 ก.พ.61 15:18
7รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เดือน ธันวาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก อำนวย29 ธ.ค.60 12:41
8สอบราคารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำนวย29 ธ.ค.60 12:36
9แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข อำนวย21 พ.ย.60 13:21
ทั้งหมด : 9 รายการ หน้าที่   [1]