ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศราคากลางจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมิถุนายน 2561 โรงพยาบาลท่าเรือ อัจฉรียา27 มิ.ย.61 13:52
2ประกาศราคากลางจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนเมษายน 2561 โรงพยาบาลท่าเรือ อัจฉรียา27 มิ.ย.61 11:42
3ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลท่าเรือ นิภา25 พ.ค.61 20:11
4ประกาศราคากลางจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลท่าเรือ อัจฉรียา14 ก.พ.61 15:22
5ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ นิภา27 ม.ค.61 12:59
6ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ นิภา25 ม.ค.61 08:17
7ประกาศราคากลาง จัดซื้อยา methyldopa 250 mg เดือนมกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลท่าเรือ อัจฉรียา19 ม.ค.61 10:22
8ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561 อัจฉรียา25 ธ.ค.60 15:53
9ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม โรงพยาบาลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561 อัจฉรียา25 ธ.ค.60 15:52
10ประกาศราคากลางจัดซื้อยาจำนวน 17 รายการ จากองค์การเภสัชกรรม ประจำเดือนธันวาคม 2560 โรงพยาบาลท่าเรือ อัจฉรียา20 ธ.ค.60 10:41
11ประกาศราคากลางจัดซื้อยา metformin 500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัจฉรียา18 ธ.ค.60 15:22
12ประกาศแผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัจฉรียา15 ธ.ค.60 14:00
13ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล 1 รายการ นิภา12 ธ.ค.60 10:01
14ประกาศราคากลางยา simvastatin 20 mg โรงพยาบาลท่าเรือ อัจฉรียา12 ธ.ค.60 09:41
15ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Methyldopa 250 mg โรงพยาบาลท่าเรือ อัจฉรียา12 ธ.ค.60 09:40
ทั้งหมด : 15 รายการ หน้าที่   [1]