ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1โรงพยาบาลบางไทร ประกาศราคากลางการเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR : Digital Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) ศรัญญา19 ก.ย.61 16:12
2โรงพยาบาลบางไทร ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์) ศรัญญา12 ก.ย.61 15:53
3ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ศรัญญา25 ก.ค.61 11:55
4โรงพยาบาลบางไทรประกาศจัดซื้อหลอดไฟ LED จำนวน ๗๕๐ หลอด ศรัญญา25 พ.ค.61 19:57
5โรงพยาบาลบางไทร ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Collector) จำนวน ๑ รายการ ศรัญญา25 พ.ค.61 19:54
6ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ศรัญญา25 พ.ค.61 19:51
7โรงพยาบาลบางไทรประกาศราคากลางจัดซื้อหม้อแปลงประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ เครื่อง ศรัญญา25 พ.ค.61 19:51
8ประกาศราคากลางจัดซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โรงพยาบาลบางไทร ศรัญญา12 มี.ค.61 16:23
9โรงพยาบาลบางไทรประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล ขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ จำนวน ๑ เครื่อง ศรัญญา5 มี.ค.61 16:47
10โรงพยาบาลบางไทรประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย จำนวน ๕ เครื่อง ศรัญญา5 มี.ค.61 16:46
11โรงพยาบาลบางไทรประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศรัญญา30 พ.ย.60 11:50
ทั้งหมด : 11 รายการ หน้าที่   [1]