ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1โรงพยาบาลบางไทรประกาศจัดซื้อหลอดไฟ LED จำนวน ๗๕๐ หลอด ศรัญญา25 พ.ค.61 19:57
2โรงพยาบาลบางไทร ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Collector) จำนวน ๑ รายการ ศรัญญา25 พ.ค.61 19:54
3ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ศรัญญา25 พ.ค.61 19:51
4โรงพยาบาลบางไทรประกาศราคากลางจัดซื้อหม้อแปลงประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ เครื่อง ศรัญญา25 พ.ค.61 19:51
5ประกาศราคากลางจัดซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โรงพยาบาลบางไทร ศรัญญา12 มี.ค.61 16:23
6โรงพยาบาลบางไทรประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล ขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ จำนวน ๑ เครื่อง ศรัญญา5 มี.ค.61 16:47
7โรงพยาบาลบางไทรประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย จำนวน ๕ เครื่อง ศรัญญา5 มี.ค.61 16:46
8โรงพยาบาลบางไทรประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศรัญญา30 พ.ย.60 11:50
ทั้งหมด : 8 รายการ หน้าที่   [1]