ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารซักฟอก จ่ายกลาง โรงพยาบาลบางไทร 1 หลัง ศรัญญา23 ม.ค.62 15:59
2ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอกจ่ายกลาง โรงพยาบาลบางไทร 1 หลัง ศรัญญา31 ต.ค.61 11:17
3โรงพยาบาลบางไทร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน 1 เครื่อง ศรัญญา24 ต.ค.61 16:44
4โรงพยาบาลบางไทร ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน ศรัญญา8 ต.ค.61 16:22
5โรงพยาบาลบางไทร ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน ศรัญญา8 ต.ค.61 16:20
6โรงพยาบาลบางไทร ประกาศราคากลางการเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR : Digital Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) ศรัญญา19 ก.ย.61 16:12
7โรงพยาบาลบางไทร ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์) ศรัญญา12 ก.ย.61 15:53
8ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ศรัญญา25 ก.ค.61 11:55
9โรงพยาบาลบางไทรประกาศจัดซื้อหลอดไฟ LED จำนวน ๗๕๐ หลอด ศรัญญา25 พ.ค.61 19:57
10โรงพยาบาลบางไทร ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Collector) จำนวน ๑ รายการ ศรัญญา25 พ.ค.61 19:54
11ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ศรัญญา25 พ.ค.61 19:51
12โรงพยาบาลบางไทรประกาศราคากลางจัดซื้อหม้อแปลงประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ เครื่อง ศรัญญา25 พ.ค.61 19:51
13ประกาศราคากลางจัดซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โรงพยาบาลบางไทร ศรัญญา12 มี.ค.61 16:23
14โรงพยาบาลบางไทรประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล ขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ จำนวน ๑ เครื่อง ศรัญญา5 มี.ค.61 16:47
15โรงพยาบาลบางไทรประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย จำนวน ๕ เครื่อง ศรัญญา5 มี.ค.61 16:46
16โรงพยาบาลบางไทรประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศรัญญา30 พ.ย.60 11:50
ทั้งหมด : 16 รายการ หน้าที่   [1]