ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศราคากลางยา_CPM syrup, Benzyl benzoate 450 ml และ oseltamivir_มีค.61 โรงพบาบาลบางปะอิน มงคล19 มี.ค.62 07:38
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล14 มี.ค.62 17:55
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 มี.ค.62 09:36
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Needle โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 มี.ค.62 09:35
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1.Syringe 3cc/2.Syringe 5cc/3.Syringe 20cc โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 มี.ค.62 09:34
6ประกาศราคากลาง amlodipine 10 mg และ Oseltamivir 75 mg_มีค.2562 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 มี.ค.62 13:04
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เจลอัลตราซาวนด์ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล15 ก.พ.62 13:58
8ประกาศราคากลางยา simvastatin _กพ.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ก.พ.62 08:25
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ก.พ.62 08:19
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ก.พ.62 08:18
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ก.พ.62 08:17
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ Cybow 2MAC (Microalbumin) 60ขวด โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ก.พ.62 08:16
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ก.พ.62 08:14
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานตรวจทางห้องปฏิบัติการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ก.พ.62 08:13
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องพักแพทย์และห้องเก็บของชั้น4 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล6 ก.พ.62 13:54
16ประกาศราคากลาง จัดซื้อยา amlodipine 5 mg_กพ.2562 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 ก.พ.62 15:02
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Endotracheal Tube โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ก.พ.62 15:08
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ก.พ.62 15:07
19ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโปรแกรมและเครื่องแสกน โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ก.พ.62 14:44
20ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้ BMS Smart Hospital Kiosk โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ก.พ.62 14:43
ทั้งหมด : 227 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [Next] [Last Page]