ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานระบบ Nurse Call อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 6 ชั้น (ชั้น 5 ห้อง พิเศษ) โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล7 ก.ย.61 13:41
2ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาด ระยยะเวลา 1 ปี โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ก.ย.61 14:16
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล28 ส.ค.61 11:08
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก็สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล28 ส.ค.61 11:07
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 16:04
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการอพทย์คงทนถาวร โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 16:03
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Midicut No.26x3/4 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 16:02
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 41 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 16:01
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ออกซิเจน) โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 16:00
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Diaphragm Stethoscope พร้อมขอบยาง โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 15:57
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา IV SET ผู้ใหญ่ จำนวน 5000 set โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 14:38
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 10:21
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Mask Disposable ผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 10:20
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 10:16
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 10:15
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 10:14
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 10:13
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องระบบปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการข้อมูลการตรวจวินิจฉัยนอกและรักษาคนไข้ พร้อมระบบเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 10:09
19ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลินออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล14 ส.ค.61 15:45
20ประกาศราคากลาง amlodipine 5 , Amlodipine 10 mg, และ Alcohol 70% (60 ml) โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล9 ส.ค.61 13:15
ทั้งหมด : 125 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 [Next] [Last Page]