ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1โรงพยาบาลบางปะหัน ขอรายงานการจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2561 อภิชาติ8 พ.ค.61 12:43
2โรงพยาบาลบางปะหัน รายงานการจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2561 อภิชาติ18 เม.ย.61 16:02
3โรงพยาบาลบางปะหัน รายงานการจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อภิชาติ21 มี.ค.61 13:01
4โรงพยาบาลบางปะหัน ขอเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560 อภิชาติ2 มี.ค.61 13:32
5โรงพยาบาลบางปะหัน ขอเผยแพร่แผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 อภิชาติ2 มี.ค.61 13:23
6ประกาศโรงพยาบาลบางปะหัน รายงานการจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2561 อภิชาติ15 ก.พ.61 13:17
7โรงพยาบาลบางปะหัน ประกาศเผยแพร่รายงานจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2560 อภิชาติ22 ม.ค.61 10:37
8โรงพยาบาลบางปะหัน ขอเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ อภิชาติ19 ม.ค.61 12:14
9โรงพยาบาลบางปะหัน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2561 อภิชาติ5 ม.ค.61 10:22
10โรงพยาบาลบางปะหัน ประกาศเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อภิชาติ5 ม.ค.61 10:20
11โรงพยาบาลบางปะหัน ประกาศเผยการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง อภิชาติ5 ม.ค.61 10:14
12โรงพยาบาลบางปะหันประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ( เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ) จำนวน 2 เครื่อง อภิชาติ30 พ.ย.60 13:29
13โรงพยาบาลบางปะหันประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ( เตียงตรวจภายใน ) จำนวน 1 เครื่อง อภิชาติ30 พ.ย.60 13:28
14โรงพยาบาลบางปะหันประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ( เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ) จำนวน 1 เครื่อง อภิชาติ30 พ.ย.60 13:28
15โรงพยาบาลบางปะหันประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ( เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร) จำนวน 2 เครื่อง อภิชาติ30 พ.ย.60 13:27
16โรงพยาบาลบางปะหันประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ( เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบไฮดรอลิค ) จำนวน 1 เครื่อง อภิชาติ30 พ.ย.60 13:27
17โรงพยาบาลบางปะหันประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ( เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตัวเลขพร้อมที่วัดส่วนสูง ) จำนวน 1 เครื่อง อภิชาติ30 พ.ย.60 13:25
ทั้งหมด : 17 รายการ หน้าที่   [1]