ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลผักไห่ ประจำปีงบประมาณ 2563 วลีพร25 ส.ค.62 13:08
2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 แบบ สขร.1. ร.พผักไห่ วลีพร21 ส.ค.62 10:11
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร20 ส.ค.62 14:40
4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร25 พ.ค.62 14:40
5สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร25 พ.ค.62 13:17
6สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร11 พ.ค.62 15:37
7สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร11 พ.ค.62 13:54
8จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ ร.พ.ผักไห่ วลีพร25 เม.ย.62 13:56
9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร16 ก.พ.62 15:16
10บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 วลีพร23 ม.ค.62 09:49
11การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 วลีพร23 ม.ค.62 09:47
12รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ปี 2561 ร.พ.ผักไห่ วลีพร23 ม.ค.62 09:43
13ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 ร.พ.ผักไห่ วลีพร21 ม.ค.62 14:55
14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร16 ธ.ค.61 14:00
15สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร16 พ.ย.61 14:09
16สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร20 ก.ย.61 11:30
17สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร20 ก.ย.61 11:29
18ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลผักไห่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธี e-bidding วลีพร11 ก.ย.61 14:44
19สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร25 ก.ค.61 10:55
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร8 ก.ค.61 14:25
ทั้งหมด : 32 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]