ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร19 มี.ค.61 15:52
2ประกาศเผยแพร่ราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable) ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มี.ค.61 15:10
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร14 ก.พ.61 09:55
4ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 ก.พ.61 16:36
5ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 ก.พ.61 13:56
6ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2561 ชมัยพร9 ก.พ.61 16:21
7เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด12 ที่นั่ง(ดีเซล) โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร1 ก.พ.61 09:50
8ประกาศเผยแพร่ประกาศราคากลางครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์) โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร30 ม.ค.61 16:01
9ประกาศเผยแพร่ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง) โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร30 ม.ค.61 11:27
10ประกาศเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร26 ม.ค.61 09:13
11ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชมัยพร24 ม.ค.61 09:17
12ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชมัยพร24 ม.ค.61 09:16
13ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชมัยพร18 ม.ค.61 11:54
14ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชมัยพร18 ม.ค.61 11:53
15เผยแพร่ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง) โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร16 ม.ค.61 15:25
16ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร5 ม.ค.61 10:11
17รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร4 ม.ค.61 11:52
18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือน ธ.ค 60 ชมัยพร4 ม.ค.61 10:55
19สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือน ต.ค 60 ชมัยพร4 ม.ค.61 10:54
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือน พ.ย 60 ชมัยพร4 ม.ค.61 10:54
ทั้งหมด : 28 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]