ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศราคากลางงานรื้อถอนอาคารโรงพยาบาลวังน้อย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุนิสา12 ธ.ค.61 16:11
2เผยแพร่แผนการจ้างรื้อถอนอาคารโรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา6 ธ.ค.61 13:30
3เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 รพ.วังน้อย สุนิสา18 ต.ค.61 14:09
4เผยแพร่ราคากลางค่าจ้างเหมาเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะติดเชื้อ สุนิสา28 ก.ย.61 10:21
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องไมโครมอเตอร์สำหรับศัลยกรรมในช่องปาก รพ.วังน้อย สุนิสา20 ก.ย.61 11:36
6เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เครื่องไมโครมอเตอร์สำหรับงานศัลยกรรมในช่องปาก รพ.วังน้อย สุนิสา14 ก.ย.61 16:03
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่ีนเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.วังน้อย สุนิสา10 ก.ย.61 15:42
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องล้างการปนเปื้อนสารเคมี รพ.วังน้อย สุนิสา3 ก.ย.61 17:03
9เผยแพร่ราคากลาง/รายละเอียดคุณลักษณะงานก่อสร้างห้องล้างการปนเปื้อนสารเคมี รพ.วังน้อย สุนิสา30 ส.ค.61 10:28
10ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ รพ.วังน้อย สุนิสา29 ส.ค.61 16:39
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง รพ.วังน้อย สุนิสา28 ส.ค.61 09:55
12เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ รพ.วังน้อน สุนิสา15 ส.ค.61 13:44
13เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง สุนิสา15 ส.ค.61 13:37
14เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สุนิสา9 ส.ค.61 17:02
15เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สุง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.วังน้อย สุนิสา1 ส.ค.61 15:16
16สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมย - มิย 61 สุนิสา26 ก.ค.61 13:37
17เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่่องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข รพ.วังน้อย EB 8 (4) สุนิสา22 มิ.ย.61 15:51
18เผยแพร่การตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รพ.วังน้อย EB 8(3) สุนิสา22 มิ.ย.61 15:27
19เผยแพร่การกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน รพ.วังน้อย EB8(2) สุนิสา22 มิ.ย.61 14:59
20เผยแพร่การกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน EB 8 (1) สุนิสา22 มิ.ย.61 14:19
ทั้งหมด : 88 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 [Next] [Last Page]