ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.อุทัย สมชาย9 ต.ค.62 08:34
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย13 ก.ย.62 08:41
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย13 ก.ย.62 08:40
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย13 ก.ย.62 08:40
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย13 ก.ย.62 08:39
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย13 ก.ย.62 08:36
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย13 ก.ย.62 08:34
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย12 ก.ย.62 11:02
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย12 ก.ย.62 11:02
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย12 ก.ย.62 11:02
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย12 ก.ย.62 10:53
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย12 ก.ย.62 10:52
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย12 ก.ย.62 10:52
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย12 ก.ย.62 10:51
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย12 ก.ย.62 10:50
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย12 ก.ย.62 07:59
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย12 ก.ย.62 07:59
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย10 ก.ย.62 09:09
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย10 ก.ย.62 09:08
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย10 ก.ย.62 09:06
ทั้งหมด : 216 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [Next] [Last Page]