ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศราคายา ส่วนที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา26 มี.ค.61 10:09
2ประกาศราคากลางยา ส่วนที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา26 มี.ค.61 09:57
3ประกาศ ราคากลาง ส่วนที่ 2 ของโรงพยาบาลอุทัย ปัทมา2 มี.ค.61 15:32
4ประกาศราคากลางยา ส่วนที่ 1 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา2 มี.ค.61 15:30
5ประกาศราคากลางยา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา7 ก.พ.61 10:09
6ประกาศราคากลางยา 6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา7 ก.พ.61 10:06
7ประกาศราคากลางรถ 12 ที่นั่ง (งบค่าเสื่อม) ของโรงพยาบาลอุทัย ปัทมา2 ก.พ.61 10:18
8ประกาศราคากลางยา 4 มกราคม 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา8 ม.ค.61 11:34
9ประกาศราคากลางองค์การเภสัชของโรงพยาบาลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัทมา8 ม.ค.61 11:31
10แจ้งผลพิจารณางบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัทมา5 ม.ค.61 11:05
11รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ปัทมา5 ม.ค.61 10:48
12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัทมา4 ม.ค.61 15:56
13ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากร โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา4 ม.ค.61 15:32
14แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา26 ธ.ค.60 09:09
ทั้งหมด : 14 รายการ หน้าที่   [1]