ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 14:00
2รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 13:53
3รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 13:51
4รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 13:50
5การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 โครงการ โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 13:49
6แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 13:45
7แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:57
8แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:55
9แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:54
10แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:53
11ประกาศโรงพยาบาลอุทัย เรืองแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ปี 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:34
12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:34
13ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:33
14ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:32
15แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 62 และคำสั่งปิดปลดประกาศ โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:31
16รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:22
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ โรงพยาบาลอุทัย สมชาย22 ม.ค.62 11:32
18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2560 ระดับหน่วยบริการ (90%) โดยวิธีประกวดราคา โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา28 มิ.ย.61 09:17
19ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาภาพเอ็กซ์เรย์ เป็็นระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา27 มิ.ย.61 09:27
20แบบรายงานผลการปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา24 มิ.ย.61 16:18
ทั้งหมด : 49 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 [Next] [Last Page]