ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 26 รายการ รพ.มหาราช นภสร29 ส.ค.62 23:10
2ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol+Fluticasone evohaler (25/250 mg) รพ.มหาราช นภสร27 ส.ค.62 17:00
3แผนจัดซื้อยา 2562 รพ.มหาราช นภสร2 มิ.ย.62 12:31
4ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ 24 รายการ นภสร30 พ.ค.62 10:28
5โรงพยาบาลมหาราช ประกาศ เรื่องแนวทางการเผยแพราข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน พ.ศ.2561 เมธาพร5 เม.ย.62 10:44
6ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 35 รายการ นภสร24 ม.ค.62 14:04
7รพ.มหาราช ขอเผยแพร่ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 เมธาพร23 ม.ค.62 09:06
8ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 33 รายการ นภสร23 พ.ย.61 15:54
9ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 33 รายการ นภสร15 ส.ค.61 15:33
10ขอเผยแพร่แผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงพยาบาลมหาราช เมธาพร19 มิ.ย.61 09:59
11รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการป้งอกันและปราบปรามการทุจริต รพ.มหาราช เมธาพร19 มิ.ย.61 08:40
12ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 31 รายการ นภสร9 พ.ค.61 17:14
13ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เมธาพร26 เม.ย.61 11:50
14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เมธาพร25 เม.ย.61 08:36
15ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เมธาพร19 มี.ค.61 14:51
16ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 33 รายการ นภสร23 ก.พ.61 12:21
17ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) รพ.มหาราช เมธาพร22 ก.พ.61 09:45
18ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (รถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2561 รพ.มหาราช เมธาพร15 ก.พ.61 10:55
19ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมธาพร29 ม.ค.61 13:09
20ประกาศราคากลาง เมธาพร23 ม.ค.61 09:19
ทั้งหมด : 26 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]