ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1รพ.มหาราช ขอเผยแพร่ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 เมธาพร23 ม.ค.62 09:06
2ขอเผยแพร่แผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงพยาบาลมหาราช เมธาพร19 มิ.ย.61 09:59
3รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการป้งอกันและปราบปรามการทุจริต รพ.มหาราช เมธาพร19 มิ.ย.61 08:40
4ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 31 รายการ นภสร9 พ.ค.61 17:14
5ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เมธาพร26 เม.ย.61 11:50
6ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เมธาพร25 เม.ย.61 08:36
7ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เมธาพร19 มี.ค.61 14:51
8ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 33 รายการ นภสร23 ก.พ.61 12:21
9ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) รพ.มหาราช เมธาพร22 ก.พ.61 09:45
10ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (รถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2561 รพ.มหาราช เมธาพร15 ก.พ.61 10:55
11ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมธาพร29 ม.ค.61 13:09
12ประกาศราคากลาง เมธาพร23 ม.ค.61 09:19
13แผนจัดซื้อยารพ.มหาราช 2561 นภสร5 ม.ค.61 13:55
14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 เมธาพร4 ม.ค.61 10:51
15ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน ขึ้นเผยแพร่เว้็ปไซต์ของหน่วยงาน เมธาพร4 ม.ค.61 10:49
16ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เมธาพร3 ม.ค.61 15:20
17ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารพ.มหาราช 23 รายการ นภสร21 พ.ย.60 11:21
18สร้างบ้านพัก ไพบูลย์19 ส.ค.60 11:48
ทั้งหมด : 18 รายการ หน้าที่   [1]