ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เมธาพร25 เม.ย.61 08:36
2ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เมธาพร19 มี.ค.61 14:51
3ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 33 รายการ นภสร23 ก.พ.61 12:21
4ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) รพ.มหาราช เมธาพร22 ก.พ.61 09:45
5ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (รถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2561 รพ.มหาราช เมธาพร15 ก.พ.61 10:55
6ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมธาพร29 ม.ค.61 13:09
7ประกาศราคากลาง เมธาพร23 ม.ค.61 09:19
8แผนจัดซื้อยารพ.มหาราช 2561 นภสร5 ม.ค.61 13:55
9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 เมธาพร4 ม.ค.61 10:51
10ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน ขึ้นเผยแพร่เว้็ปไซต์ของหน่วยงาน เมธาพร4 ม.ค.61 10:49
11ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เมธาพร3 ม.ค.61 15:20
12ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารพ.มหาราช 23 รายการ นภสร21 พ.ย.60 11:21
13สร้างบ้านพัก ไพบูลย์19 ส.ค.60 11:48
ทั้งหมด : 13 รายการ หน้าที่   [1]