ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ขอเผยแพร่แผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงพยาบาลมหาราช เมธาพร19 มิ.ย.61 09:59
2รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการป้งอกันและปราบปรามการทุจริต รพ.มหาราช เมธาพร19 มิ.ย.61 08:40
3ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 31 รายการ นภสร9 พ.ค.61 17:14
4ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เมธาพร26 เม.ย.61 11:50
5ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เมธาพร25 เม.ย.61 08:36
6ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เมธาพร19 มี.ค.61 14:51
7ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 33 รายการ นภสร23 ก.พ.61 12:21
8ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) รพ.มหาราช เมธาพร22 ก.พ.61 09:45
9ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (รถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2561 รพ.มหาราช เมธาพร15 ก.พ.61 10:55
10ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมธาพร29 ม.ค.61 13:09
11ประกาศราคากลาง เมธาพร23 ม.ค.61 09:19
12แผนจัดซื้อยารพ.มหาราช 2561 นภสร5 ม.ค.61 13:55
13สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 เมธาพร4 ม.ค.61 10:51
14ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน ขึ้นเผยแพร่เว้็ปไซต์ของหน่วยงาน เมธาพร4 ม.ค.61 10:49
15ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เมธาพร3 ม.ค.61 15:20
16ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารพ.มหาราช 23 รายการ นภสร21 พ.ย.60 11:21
17สร้างบ้านพัก ไพบูลย์19 ส.ค.60 11:48
ทั้งหมด : 17 รายการ หน้าที่   [1]