ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลท่าเรือ นิภา22 พ.ค.62 16:04
2รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ21 พ.ค.62 13:52
3รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ21 พ.ค.62 13:51
4รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ21 พ.ค.62 13:51
5รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ21 พ.ค.62 13:50
6รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ21 พ.ค.62 13:49
7รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ21 พ.ค.62 13:49
8รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ21 พ.ค.62 13:48
9รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562ของสสอ.ภาชี สุเทพ21 พ.ค.62 13:47
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.น้ำเต้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์21 พ.ค.62 11:51
11ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร17 พ.ค.62 15:19
12ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร16 พ.ค.62 15:46
13ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร16 พ.ค.62 15:17
14ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร16 พ.ค.62 14:44
15ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร15 พ.ค.62 13:41
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล15 พ.ค.62 10:48
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซองบรรจุอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล15 พ.ค.62 10:48
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องชั่งน้ำหนักระบบสปริง โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล15 พ.ค.62 10:47
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Electrode disposable โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล15 พ.ค.62 10:45
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ออกซิเจน) โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล15 พ.ค.62 10:44
ทั้งหมด : 1499 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [Next] [Last Page]