ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 ก.ค.62 14:47
2ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 ก.ค.62 14:42
3ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนมิถุนายน 2562 จำนาน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย24 ก.ค.62 09:09
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนขยะติดเชื้อ เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย24 ก.ค.62 09:06
5ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ รพ.อุทัย สมชาย24 ก.ค.62 09:04
6ซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชายนา รวม ๓๒ รายการ สุขกิจ23 ก.ค.62 16:18
7ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร23 ก.ค.62 15:56
8สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 62 สสอ.บางซ้าย ศุทธินี23 ก.ค.62 15:18
9ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ สสอ.บางซ้าย ศุทธินี23 ก.ค.62 15:17
10ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์23 ก.ค.62 15:17
11ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง งบยาเสพติด สสอ.บางซ้าย ศุทธินี23 ก.ค.62 15:14
12flow chart การจ่ายเงิน สสอ.บางซ้าย ศุทธินี23 ก.ค.62 15:11
13โครงสร้าง นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ สสอ.บางซ้าย ศุทธินี23 ก.ค.62 15:10
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย23 ก.ค.62 11:33
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ รพ.อุทัย สมชาย23 ก.ค.62 11:08
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ รพ.อุทัย สมชาย23 ก.ค.62 11:06
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ รพ.อุทัย สมชาย23 ก.ค.62 11:04
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งบยาเสพติด) สุนิสา23 ก.ค.62 10:42
19สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 สมชาย23 ก.ค.62 10:07
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล23 ก.ค.62 09:24
ทั้งหมด : 1865 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [Next] [Last Page]