ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1981ผลการวิเคราห์การดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหน่วยงาน 2560 ประกอบ20 มิ.ย.61 11:37
1982แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของ รพ.สต.บางชะนี ปี 2561 ประกอบ20 มิ.ย.61 11:29
1983คู่มือ ระบบป้องกัน/การตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก สสอ.ท่าเรือ ชัยณรงค์19 มิ.ย.61 14:45
1984แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน สสอ.มหาราช ชัยรัตน์19 มิ.ย.61 10:56
1985แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สสอ.ท่าเรือ ชัยณรงค์19 มิ.ย.61 10:09
1986รายงานผลวิเคราะห์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สสอ.ท่าเรือ ชัยณรงค์19 มิ.ย.61 10:08
1987ขอเผยแพร่แผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงพยาบาลมหาราช เมธาพร19 มิ.ย.61 09:59
1988รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการป้งอกันและปราบปรามการทุจริต รพ.มหาราช เมธาพร19 มิ.ย.61 08:40
1989ประกาศ แสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง สสอ.มหาราช ชัยรัตน์18 มิ.ย.61 15:49
1990สสอ.มหาราช ขอเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ ผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๑ ชัยรัตน์18 มิ.ย.61 15:48
1991สสอ.มหาราช ขอเผยแพร่แผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี ๒๕๖๑ ชัยรัตน์18 มิ.ย.61 13:37
1992รายงานผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียนของ สสอ.บางบาล ประกอบ18 มิ.ย.61 13:31
1993แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของ สสอ.บางบาล ประกอบ18 มิ.ย.61 12:34
1994ประกาศแสดงอำนาจหน้าที่ตามกฏกระทรวง (โรงพยาบาลอุทัย) ปัทมา14 มิ.ย.61 18:42
1995ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศระบายอากาศห้องผ่าตัด ชั้น ๔ โรงพยาบาลปะอิน มงคล12 มิ.ย.61 17:48
1996ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มิ.ย.61 16:22
1997ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มิ.ย.61 14:26
1998รายงานจัดซื้เอจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (สขร.1) ของ สสอ.บ้านแพรก อำนวย12 มิ.ย.61 10:56
1999ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มิ.ย.61 09:03
2000สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชัยรัตน์11 มิ.ย.61 13:05
ทั้งหมด : 2462 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [Next] [Last Page]