ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
2041ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 Lead โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 พ.ค.61 13:08
2042ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 พ.ค.61 13:07
2043ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัลตราซาวด์ รักษาอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 พ.ค.61 13:05
2044ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ฉากกั้น 3 ตอน สแตนเลสพร้อมม่านกั้น โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 พ.ค.61 13:02
2045แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านนา ปี ๒๕๖๑ ชัยรัตน์21 พ.ค.61 12:36
2046ปรกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม อสม.อำเภอบางปะอิน ของ สสอ.บางปะอิน ปี 2561 อนุสรณ์20 พ.ค.61 11:43
2047สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร20 พ.ค.61 11:30
2048สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเดือน มีนาคม 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร20 พ.ค.61 11:28
2049สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเดือน กุมภาพันธ์ 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร20 พ.ค.61 11:26
2050สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร20 พ.ค.61 11:23
2051ประกาศปรับปรุงระบบปรับอากาศระบายอากาศ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 พ.ค.61 15:37
2052แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวง ปีงบประมาณ 2561 ประกอบ18 พ.ค.61 13:51
2053ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว (ซื้อผ้า) โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล17 พ.ค.61 15:48
2054ประกาศราคากลางยา วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ส่วนที่ 2 ของโรงพยาบาลอุทัย วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ปัทมา17 พ.ค.61 11:21
2055ประกาศราคากลางยา วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ส่วนที่ 1 ของโรงพยาบาลอุทัย วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ปัทมา17 พ.ค.61 11:19
2056ประกาศราคากลางยา วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ส่วนที่ 2 ของโรงพยาบาลอุทัย วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ปัทมา17 พ.ค.61 11:16
2057ประกาศราคากลางยา 15 พฤษภาคม 2561 ส่วนที่ 1 ของโรงพยาบาลอุทัย 17 พฤษภาคม 2561 ปัทมา17 พ.ค.61 11:03
2058เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงสถานีอนามัยตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา17 พ.ค.61 10:09
2059ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากลงข้อมูลผิดพลาด ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร16 พ.ค.61 14:00
2060ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล16 พ.ค.61 13:37
ทั้งหมด : 2462 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [Next] [Last Page]