ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
2061ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ ชมัยพร16 พ.ค.61 11:42
2062ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ชมัยพร16 พ.ค.61 11:42
2063ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ ชมัยพร16 พ.ค.61 11:40
2064ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ชมัยพร16 พ.ค.61 11:40
2065เผยแพร่ราคากลาง รายละเอียดและขอบเขตของงานจ้างเหมาติดตั้งกัดสาด รพ.วังน้อย สุนิสา16 พ.ค.61 09:22
2066เผยแพร่แผนโครงการจ้างเหมาติดตั้งกันสาด สุนิสา15 พ.ค.61 13:50
2067ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล15 พ.ค.61 13:44
2068สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ มีค 61 สุนิสา15 พ.ค.61 11:23
2069แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.โรงช้าง ปี ๒๕๖๑ ชัยรัตน์15 พ.ค.61 10:55
2070ราคากลางปรับปรุงรั่้วตะแกรงเหล็กถักและทาสี รพสตมารวิชัย สุขกิจ14 พ.ค.61 20:59
2071ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 31 รายการ นภสร9 พ.ค.61 17:14
2072เผยแพร่ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ภายใน รพ.สต.สามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) สุระศักดิ์8 พ.ค.61 14:19
2073โรงพยาบาลบางปะหัน ขอรายงานการจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2561 อภิชาติ8 พ.ค.61 12:43
2074สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์8 พ.ค.61 11:37
2075ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. ๒๕๖๑ ชัยรัตน์8 พ.ค.61 11:17
2076ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล7 พ.ค.61 13:28
2077ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล7 พ.ค.61 13:27
2078ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรังภายในบริเวณ รพ.สต.สามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์4 พ.ค.61 14:03
2079รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ( สขร.1) อำนวย4 พ.ค.61 13:28
2080เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่หน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน สุนิสา4 พ.ค.61 11:30
ทั้งหมด : 2462 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [Next] [Last Page]