ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
201ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล26 มิ.ย.62 09:12
202ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ออกซิเจน) โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล26 มิ.ย.62 09:11
203ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล26 มิ.ย.62 09:11
204ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Syringe Insulin 50 IU ติดเข็ม 27x1/2 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล26 มิ.ย.62 09:09
205ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Medicut โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล26 มิ.ย.62 09:07
206ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำหรับงานผ่าตัดกระดูกและข้อ จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล26 มิ.ย.62 09:06
207ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบกักเก็บน้ำอุปโภคบริโภค รพสต.วัดตะกู ประกอบ25 มิ.ย.62 14:56
208รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุคอมพิวเตอร์ สุนิสา25 มิ.ย.62 13:59
209ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สุนิสา25 มิ.ย.62 13:59
210ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 มิ.ย.62 11:45
211ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 มิ.ย.62 10:33
212สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน-พฤษภาคม 62 สสอ.มหาราช ชัยรัตน์23 มิ.ย.62 10:24
213สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 62 สสอ.มหาราช ชัยรัตน์23 มิ.ย.62 10:23
214ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร21 มิ.ย.62 15:34
215ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา21 มิ.ย.62 12:07
216ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสอ.ภาชี สุเทพ21 มิ.ย.62 08:59
217ขอเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รพสต.บางหัก ประกอบ20 มิ.ย.62 15:51
218ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำฯ รพ.วังน้อย สุนิสา20 มิ.ย.62 12:25
219ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีทาภายใน) สุนิสา20 มิ.ย.62 12:24
220ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำแข็งหลอด) รพ.วังน้อย สุนิสา20 มิ.ย.62 12:23
ทั้งหมด : 1865 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [Next] [Last Page]