ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
2221ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื่้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา1 ก.พ.61 10:39
2222เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด12 ที่นั่ง(ดีเซล) โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร1 ก.พ.61 09:50
2223ขั้นตอนการดำเนินงาน พชอ. สสอ.ท่าเรือ ชัยณรงค์31 ม.ค.61 16:02
2224รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สุพัฒน์31 ม.ค.61 15:35
2225รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ ชัยรัตน์31 ม.ค.61 14:01
2226ประกาศเผยแพร่ประกาศราคากลางครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์) โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร30 ม.ค.61 16:01
2227ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนับทึบ สุพัฒน์30 ม.ค.61 14:23
2228ประกาศเผยแพร่ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง) โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร30 ม.ค.61 11:27
2229ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมธาพร29 ม.ค.61 13:09
2230ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ นิภา27 ม.ค.61 12:59
2231ประกาศเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร26 ม.ค.61 09:13
2232ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สุพัฒน์25 ม.ค.61 13:26
2233ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 งบดำเนินงาน ประกอบ25 ม.ค.61 10:44
2234ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซม รพ.สต.อุทัย สสอ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์25 ม.ค.61 09:32
2235ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ นิภา25 ม.ค.61 08:17
2236รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ๒๕๖๑ ชัยรัตน์24 ม.ค.61 11:02
2237ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชมัยพร24 ม.ค.61 09:17
2238ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชมัยพร24 ม.ค.61 09:16
2239ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา23 ม.ค.61 15:28
2240ประกาศแผนปฏิบัติงานจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงรั้ว รพสต.คุ้งลาน ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา อนุสรณ์23 ม.ค.61 14:50
ทั้งหมด : 2462 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [Next] [Last Page]