ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
2281ประกาศราคากลางองค์การเภสัชของโรงพยาบาลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัทมา8 ม.ค.61 11:31
2282รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างปีงบประมาณ 2560ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 10:33
2283รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ธันวาคม 2560 ของ สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 09:18
2284รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 ของ สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 09:17
2285รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ตุลาคม 2560 ของ สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 09:16
2286รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย สุพัฒน์7 ม.ค.61 20:32
2287รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 รพ.บางบาล บุบผา5 ม.ค.61 18:02
2288เผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561 รพ.วังน้อย สุนิสา5 ม.ค.61 16:31
2289เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 รพ.วังน้อย สุนิสา5 ม.ค.61 16:29
2290สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 บุบผา5 ม.ค.61 16:14
2291สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 บุบผา5 ม.ค.61 16:09
2292แผนจัดซื้อยารพ.มหาราช 2561 นภสร5 ม.ค.61 13:55
2293รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ศุทธินี5 ม.ค.61 12:23
2294รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส๑ สุพัฒน์5 ม.ค.61 12:07
2295แจ้งผลพิจารณางบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัทมา5 ม.ค.61 11:05
2296รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ร.พ.ผักไห่ วลีพร5 ม.ค.61 10:56
2297รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ปัทมา5 ม.ค.61 10:48
2298ประกาศแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา5 ม.ค.61 10:43
2299โรงพยาบาลบางปะหัน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2561 อภิชาติ5 ม.ค.61 10:22
2300โรงพยาบาลบางปะหัน ประกาศเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อภิชาติ5 ม.ค.61 10:20
ทั้งหมด : 2462 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [Next] [Last Page]