ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
2301โรงพยาบาลบางปะหัน ประกาศเผยการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง อภิชาติ5 ม.ค.61 10:14
2302ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร5 ม.ค.61 10:11
2303สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร4 ม.ค.61 21:15
2304ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซืั้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ร.พ.ผักไห่ วลีพร4 ม.ค.61 17:20
2305ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี 2561 รพ.บางบาล บุบผา4 ม.ค.61 16:49
2306ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บุบผา4 ม.ค.61 16:27
2307เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บุบผา4 ม.ค.61 16:27
2308ราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวชุมชน บุบผา4 ม.ค.61 16:26
2309สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัทมา4 ม.ค.61 15:56
2310ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากร โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา4 ม.ค.61 15:32
2311ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2560 สสอ.บางปะหัน สมพิศ4 ม.ค.61 12:28
2312จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง ปีงบ2561 วิไลวรรณ 4 ม.ค.61 12:00
2313รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร4 ม.ค.61 11:52
2314ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง ปี 2561 วิไลวรรณ 4 ม.ค.61 10:59
2315สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือน ธ.ค 60 ชมัยพร4 ม.ค.61 10:55
2316สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือน ต.ค 60 ชมัยพร4 ม.ค.61 10:54
2317สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือน พ.ย 60 ชมัยพร4 ม.ค.61 10:54
2318สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 เมธาพร4 ม.ค.61 10:51
2319ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน ขึ้นเผยแพร่เว้็ปไซต์ของหน่วยงาน เมธาพร4 ม.ค.61 10:49
2320คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ปิดและปลดประกาศ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์4 ม.ค.61 08:36
ทั้งหมด : 2462 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [116] 117 118 119 120 121 122 123 124 [Next] [Last Page]