ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
2341ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์3 ม.ค.61 11:59
2342สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 11:35
2343สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 11:34
2344สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 11:33
2345แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 11:19
2346ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา3 ม.ค.61 11:16
2347สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. ๖๐ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์31 ธ.ค.60 10:00
2348สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. ๖๐ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์31 ธ.ค.60 09:59
2349แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ30 ธ.ค.60 17:09
2350แผนจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ30 ธ.ค.60 17:04
2351โรงพยาบาลลาดบัวหลวงประกาศราคากลางซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ชมัยพร29 ธ.ค.60 16:04
2352รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เดือน ธันวาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก อำนวย29 ธ.ค.60 12:41
2353สอบราคารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำนวย29 ธ.ค.60 12:36
2354แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ๒๕๖๑ ชัยรัตน์29 ธ.ค.60 10:58
2355แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาราช ปีงบประมาณ๒๕๖๑ ชัยรัตน์29 ธ.ค.60 10:57
2356แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 งบดำเนินงาน สสอ.นครหลวง ไพบูลย์29 ธ.ค.60 10:36
2357แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ ปี61 ชัยณรงค์28 ธ.ค.60 10:53
2358ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา26 ธ.ค.60 12:13
2359แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์26 ธ.ค.60 10:23
2360แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา26 ธ.ค.60 09:09
ทั้งหมด : 2462 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 [118] 119 120 121 122 123 124 [Next] [Last Page]