ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
221ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 มิ.ย.62 11:38
222ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รพสต.กบเจา ประกอบ20 มิ.ย.62 10:52
223ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 รพ.อุทัย สมชาย20 มิ.ย.62 09:35
224ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย20 มิ.ย.62 09:33
225แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อกระเป๋าเยี่ยมบ้านพร้อมอุปกรณ์ของสสอ.บางปะอิน อนุสรณ์19 มิ.ย.62 13:43
226ผลการการดำเนินงานตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำ อรรถสิทธิ์19 มิ.ย.62 11:59
227แผนการปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์19 มิ.ย.62 11:52
228ประกาศราคากลางงาจ้างทำกรงกันนก และปรับปรุงห้องผู้บริหาร สสอ.มหาราช ชัยรัตน์19 มิ.ย.62 10:39
229เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา19 มิ.ย.62 09:51
230ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องมือและอุปกรณ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร18 มิ.ย.62 15:06
231ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร18 มิ.ย.62 09:42
232ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Nylon โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 มิ.ย.62 09:08
233ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ เครื่องควบคุมการให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดำ รุ่น TE112 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 มิ.ย.62 09:07
234ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตา ชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบถ่ายภาพแบบดิจิตอล โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล17 มิ.ย.62 21:07
235มาตราการ กลไก การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สสอ.ผักไห่ อรรถสิทธิ์17 มิ.ย.62 17:56
236มาตราการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัด สสอ.ผักไห่ อรรถสิทธิ์17 มิ.ย.62 15:18
237รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์17 มิ.ย.62 15:14
238รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์17 มิ.ย.62 15:11
239ประกาศราคากลางกระเป๋าเยี่ยมบ้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 64 ชุด ของสสอ.บางปะอิน อนุสรณ์17 มิ.ย.62 14:37
240ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย17 มิ.ย.62 10:49
ทั้งหมด : 1865 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [Next] [Last Page]