ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
221ขอบเขตของงานจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สุนิสา26 ส.ค.62 09:00
222ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สุนิสา26 ส.ค.62 09:00
223ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลผักไห่ ประจำปีงบประมาณ 2563 วลีพร25 ส.ค.62 13:08
224ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 ส.ค.62 14:02
225ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 ส.ค.62 13:40
226ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 ส.ค.62 13:22
227ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 ส.ค.62 11:43
228ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 ส.ค.62 09:25
229ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร23 ส.ค.62 14:23
230ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๙ รายการ สุนิสา23 ส.ค.62 13:59
231ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) สุนิสา23 ส.ค.62 13:54
232ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระเช็ดหน้า) สุนิสา23 ส.ค.62 13:52
233ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร23 ส.ค.62 13:43
234ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สมชาย23 ส.ค.62 09:42
235ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สมชาย23 ส.ค.62 09:40
236ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย23 ส.ค.62 09:36
237ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(ประจำเดือนกรกฎาคม 2562) จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย23 ส.ค.62 09:14
238ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(แก๊สหุงต้ม) จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย23 ส.ค.62 09:12
239ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย23 ส.ค.62 09:10
240ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ รพ.อุทัย สมชาย23 ส.ค.62 09:09
ทั้งหมด : 2305 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [Next] [Last Page]