ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
221ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 12 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:36
222ประกาศราคากลางยา_losartan และ Simvastatin 20 mg _เมย.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:33
223ประกาศราคากลางยา_Metformin เมย.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:33
224ประกาศราคากลางจัดซื้อยา 12 รายการ_เมย.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:32
225สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 เม.ย.62 10:10
226แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม) สสอ.นครหลวง ไพบูลย์2 เม.ย.62 11:25
227ประกาศแผนจัดจ้างต่อเติมพื้นคอนกรีดเสริมเหล็กรอบอาคาร รพสต.บางกระสั้น อนุสรณ์1 เม.ย.62 16:11
228ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม 2562 สสอ.ภาชี สุเทพ1 เม.ย.62 16:00
229เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา1 เม.ย.62 15:28
230เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา1 เม.ย.62 15:27
231ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรั้วของ รพสต.บ้านนา อ.มหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชัยรัตน์28 มี.ค.62 11:48
232ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องโปรเจ็คเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร26 มี.ค.62 15:16
233ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร25 มี.ค.62 16:28
234ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร25 มี.ค.62 13:27
235ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1ของ สสอ.ภาชี สุเทพ22 มี.ค.62 13:09
236ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รพสต.น้ำเต้า ประกอบ21 มี.ค.62 16:58
237ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รพสต.ทางช้าง ประกอบ21 มี.ค.62 12:01
238ประกาศราคากลางกระเป๋าเยี่ยมบ้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 80 ชุด ของสสอ.บางปะอิน อนุสรณ์20 มี.ค.62 16:33
239ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ของสสอ.บางปะอิน อนุสรณ์20 มี.ค.62 16:33
240แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อกระเป๋าเยี่ยมบ้านพร้อมอุปกรณ์และแบบรายงานแผนปฎิบัติการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน อนุสรณ์20 มี.ค.62 16:31
ทั้งหมด : 1501 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [Next] [Last Page]