ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
2381แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.กะทุ่ม ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:27
2382เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.วังน้อย สุนิสา22 ธ.ค.60 17:24
2383เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.วังน้อย สุนิสา22 ธ.ค.60 17:22
2384แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบดำเนินงาน ประกอบ21 ธ.ค.60 13:45
2385แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์(ค่าเสื่อม) ปี 2561(น้ำเต้า ไทรน้อย) ประกอบ21 ธ.ค.60 12:04
2386แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปี 2561 ประกอบ21 ธ.ค.60 11:46
2387ประกาศราคากลางจัดซื้อยาจำนวน 17 รายการ จากองค์การเภสัชกรรม ประจำเดือนธันวาคม 2560 โรงพยาบาลท่าเรือ อัจฉรียา20 ธ.ค.60 10:41
2388ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์19 ธ.ค.60 19:57
2389ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนน และซ่อมแซมห้องน้ำ รพ.สต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์19 ธ.ค.60 19:52
2390ประกาศราคากลางจัดซื้อยา metformin 500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัจฉรียา18 ธ.ค.60 15:22
2391แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 ธ.ค.60 11:34
2392ประกาศแผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัจฉรียา15 ธ.ค.60 14:00
2393แผนการจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบดำเนินงาน ประกอบ14 ธ.ค.60 15:27
2394โรงพยาบาลบ้านแพรก ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ชยุต12 ธ.ค.60 15:54
2395ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล 1 รายการ นิภา12 ธ.ค.60 10:01
2396ประกาศราคากลางยา simvastatin 20 mg โรงพยาบาลท่าเรือ อัจฉรียา12 ธ.ค.60 09:41
2397ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Methyldopa 250 mg โรงพยาบาลท่าเรือ อัจฉรียา12 ธ.ค.60 09:40
2398ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา8 ธ.ค.60 17:02
2399ประกาศราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน งบค่าบริการทางการแพทย์ 20 % โรงพยาบาลบางซ้าย สุนิษา8 ธ.ค.60 16:17
2400ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลบางซ้าย สุนิษา8 ธ.ค.60 16:15
ทั้งหมด : 2462 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 [Next] [Last Page]