ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
2401ประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล7 ธ.ค.60 17:11
2402แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล6 ธ.ค.60 14:59
2403ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 11 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 ธ.ค.60 09:16
2404ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ 70% โรงพยาบาลบางซ้าย สุนิษา4 ธ.ค.60 10:19
2405ประกาศราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา1 ธ.ค.60 15:51
2406ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา30 พ.ย.60 14:08
2407ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบบริการทางการแพทย์(ค่าเสื่ออม)20% ปี 61 อ.ท่าเรือ ชัยณรงค์30 พ.ย.60 14:05
2408ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบบริการทางการแพทย์(ค่าเสื่ออม)70% ปี 61 อ.ท่าเรือ ชัยณรงค์30 พ.ย.60 14:04
2409โรงพยาบาลบางปะหันประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ( เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ) จำนวน 2 เครื่อง อภิชาติ30 พ.ย.60 13:29
2410โรงพยาบาลบางปะหันประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ( เตียงตรวจภายใน ) จำนวน 1 เครื่อง อภิชาติ30 พ.ย.60 13:28
2411โรงพยาบาลบางปะหันประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ( เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ) จำนวน 1 เครื่อง อภิชาติ30 พ.ย.60 13:28
2412โรงพยาบาลบางปะหันประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ( เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร) จำนวน 2 เครื่อง อภิชาติ30 พ.ย.60 13:27
2413โรงพยาบาลบางปะหันประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ( เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบไฮดรอลิค ) จำนวน 1 เครื่อง อภิชาติ30 พ.ย.60 13:27
2414โรงพยาบาลบางปะหันประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ( เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตัวเลขพร้อมที่วัดส่วนสูง ) จำนวน 1 เครื่อง อภิชาติ30 พ.ย.60 13:25
2415ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานหาม สสอ.อุทัย สุระศักดิ์30 พ.ย.60 11:50
2416โรงพยาบาลบางไทรประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศรัญญา30 พ.ย.60 11:50
2417ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคัดเค้า สสอ.อุทัย สุระศักดิ์30 พ.ย.60 11:49
2418ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธนู สสอ.อุทัย สุระศักดิ์30 พ.ย.60 11:48
2419ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้ซุง สสอ.อุทัย สุระศักดิ์30 พ.ย.60 11:46
2420ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามบัณฑิต สุระศักดิ์30 พ.ย.60 11:37
ทั้งหมด : 2462 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123 124 [Next] [Last Page]