ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
241ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ยูนิตทำฟัน รพ.วังน้อย สุนิสา13 มิ.ย.62 16:05
242ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง รพ.วังน้อย สุนิสา13 มิ.ย.62 16:05
243ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ปี 2562 ประกอบ13 มิ.ย.62 13:35
244ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มิ.ย.62 15:17
245ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มิ.ย.62 15:13
246ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มิ.ย.62 14:52
247ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มิ.ย.62 14:25
248ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร11 มิ.ย.62 15:12
249ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร11 มิ.ย.62 15:08
250สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์11 มิ.ย.62 11:47
251ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพสต.กะทุ่ม ชัยรัตน์11 มิ.ย.62 11:26
252ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์11 มิ.ย.62 11:25
253ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพสต.กะทุ่ม ชัยรัตน์11 มิ.ย.62 11:20
254ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัาง จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพัก ระดับ ๗-๘ รพ.วังน้อย สุนิสา11 มิ.ย.62 10:47
255ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำลี โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 มิ.ย.62 10:01
256ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 มิ.ย.62 10:00
257ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Needle โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 มิ.ย.62 10:00
258ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ถุงมือ Disposable โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 มิ.ย.62 09:59
259ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณที่มิใช่ยา IV SET ผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 มิ.ย.62 09:58
260ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องควมคุมให้สารละลายทางหลอดเลือด โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 มิ.ย.62 09:57
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]