ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
241ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย22 ส.ค.62 10:45
242ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.อทุัย สมชาย22 ส.ค.62 10:43
243ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ รพ.อุทัย สมชาย22 ส.ค.62 10:42
244ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องกรองน้ำ (น้ำดื่ม) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย22 ส.ค.62 09:19
245ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกันภัยรถพยาบาลประเภท 1 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ. อุทัย สมชาย22 ส.ค.62 09:15
246ประกาศราคากลาง amlodipine 5 และ 10 mg_สค.2562 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.62 23:00
247ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร21 ส.ค.62 14:15
248ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบโฟโต้เซลล์ไฟทาง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร21 ส.ค.62 11:34
249ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่ ๑๒V) สุนิสา21 ส.ค.62 10:24
250ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระจกโค้ง) สุนิสา21 ส.ค.62 10:22
251ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ขาจานดาวเทียม) สุนิสา21 ส.ค.62 10:19
252ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค สุนิสา21 ส.ค.62 10:11
253สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 แบบ สขร.1. ร.พผักไห่ วลีพร21 ส.ค.62 10:11
254ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ชุดกาแฟ) สุนิสา21 ส.ค.62 10:08
255ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สุนิสา21 ส.ค.62 09:31
256ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ(ประจำเดือนกรกฎาคม 2562) จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย21 ส.ค.62 09:30
257ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมระบบประปาบาดาล สุนิสา21 ส.ค.62 09:28
258ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำมันมะพร้าว) สุนิสา21 ส.ค.62 09:25
259ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ สุนิสา21 ส.ค.62 09:22
260ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) สุนิสา21 ส.ค.62 09:20
ทั้งหมด : 2291 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]