ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
261ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ของสสอ.บางปะอิน อนุสรณ์20 มี.ค.62 16:33
262แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อกระเป๋าเยี่ยมบ้านพร้อมอุปกรณ์และแบบรายงานแผนปฎิบัติการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน อนุสรณ์20 มี.ค.62 16:31
263ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รพสต.บางบาล ประกอบ20 มี.ค.62 14:46
264ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 มี.ค.62 13:42
265ก่อสร้างรั้วของ รพสต.บ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์19 มี.ค.62 10:12
266สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.-ก.พ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์19 มี.ค.62 10:11
267แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ท่าตอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์19 มี.ค.62 10:11
268ประกาศราคากลางยา_CPM syrup, Benzyl benzoate 450 ml และ oseltamivir_มีค.61 โรงพบาบาลบางปะอิน มงคล19 มี.ค.62 07:38
269ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารของ รพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ16 มี.ค.62 14:02
270รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ16 มี.ค.62 13:53
271รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ16 มี.ค.62 13:52
272รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ16 มี.ค.62 13:52
273รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ16 มี.ค.62 13:51
274 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ16 มี.ค.62 13:50
275 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ16 มี.ค.62 13:49
276 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ16 มี.ค.62 13:48
277รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของสสอ.ภาชี สุเทพ16 มี.ค.62 13:47
278แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางชะนี ปี 2562 ประกอบ15 มี.ค.62 15:13
279ขั้นตอนการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของ สสอ.บางบาล ประกอบ15 มี.ค.62 15:11
280ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล14 มี.ค.62 17:55
ทั้งหมด : 1523 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [Next] [Last Page]