ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
261ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 ส.ค.62 13:40
262ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 ส.ค.62 11:47
263ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 รายการ รพ.อุทัย สมชาย20 ส.ค.62 09:36
264ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย20 ส.ค.62 09:34
265ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย20 ส.ค.62 09:32
266ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย20 ส.ค.62 09:30
267ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ รพ.อุทัย สมชาย20 ส.ค.62 09:28
268ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ซ่อมบำรุงยานพาหนะ) จำนวน 3 รายการ รพ.อุทัย สมชาย20 ส.ค.62 09:27
269ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย20 ส.ค.62 09:23
270ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร19 ส.ค.62 16:16
271ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ วิไลวรรณ19 ส.ค.62 15:09
272ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทุ่นลอยติดอากาศ วิไลวรรณ19 ส.ค.62 13:37
273ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร19 ส.ค.62 10:59
274ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุครภัณฑ์ยานพาหนะ วิไลวรรณ19 ส.ค.62 10:58
275ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ก.ค.62 วิไลวรรณ19 ส.ค.62 09:58
276ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร19 ส.ค.62 09:52
277ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:37
278ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:35
279ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:32
280ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ตรวจคุณภาพน้ำ) จำนวน 2 รายการ รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:30
ทั้งหมด : 2281 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]