ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
261ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวในเลือด โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 มิ.ย.62 09:56
262ประกาศราคากลางยา 3 รายการ_มิย.2562 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 มิ.ย.62 08:47
263ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 สุนิสา10 มิ.ย.62 14:46
264ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 มิ.ย.62 14:27
265ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 มิ.ย.62 14:09
266ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 มิ.ย.62 13:58
267รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ10 มิ.ย.62 11:08
268รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ10 มิ.ย.62 11:08
269รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ10 มิ.ย.62 11:07
270รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ10 มิ.ย.62 11:06
271รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ10 มิ.ย.62 11:05
272รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ10 มิ.ย.62 11:05
273รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ10 มิ.ย.62 11:04
274รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของสสอ.ภาชี สุเทพ10 มิ.ย.62 11:03
275ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 มิ.ย.62 10:56
276ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 มิ.ย.62 10:33
277ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงพยาบาลอุทัย สมชาย10 มิ.ย.62 09:51
278ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 มิ.ย.62 09:32
279ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 มิ.ย.62 15:19
280ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 มิ.ย.62 14:55
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]