ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
281รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สุนิสา13 มี.ค.62 15:59
282รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ/จ้างเหมา/ซ่อมบำรุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สุนิสา13 มี.ค.62 10:37
283รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สุนิสา13 มี.ค.62 10:36
284รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สุนิสา13 มี.ค.62 10:35
285แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางบาล ปี 2562 (เพิ่มเติม) ประกอบ12 มี.ค.62 17:03
286แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.วัดยม ปี 2562 (เพิ่มเติม) ประกอบ12 มี.ค.62 16:18
287ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รพสต.บ้านกุ่ม ประกอบ12 มี.ค.62 16:17
288ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รพสต.มหาพราหมณ์ ประกอบ12 มี.ค.62 16:16
289ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รพสต.ไทรน้อย ประกอบ12 มี.ค.62 16:15
290ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลของ รพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ12 มี.ค.62 11:03
291ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 มี.ค.62 09:36
292ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Needle โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 มี.ค.62 09:35
293ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1.Syringe 3cc/2.Syringe 5cc/3.Syringe 20cc โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 มี.ค.62 09:34
294แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของ สสอ.บางบาล ประกอบ11 มี.ค.62 14:55
295ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รพสต.บางหัก ประกอบ7 มี.ค.62 16:47
296สรุปผลการดำเนิเนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์6 มี.ค.62 11:01
297แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบยาเสพติด สสอ.นครหลวง ไพบูลย์6 มี.ค.62 11:00
298ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร5 มี.ค.62 15:06
299ประกาศราคากลาง amlodipine 10 mg และ Oseltamivir 75 mg_มีค.2562 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 มี.ค.62 13:04
300ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร4 มี.ค.62 11:03
ทั้งหมด : 1523 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [Next] [Last Page]