ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
281ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ วิไลวรรณ19 ส.ค.62 15:09
282ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทุ่นลอยติดอากาศ วิไลวรรณ19 ส.ค.62 13:37
283ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร19 ส.ค.62 10:59
284ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุครภัณฑ์ยานพาหนะ วิไลวรรณ19 ส.ค.62 10:58
285ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ก.ค.62 วิไลวรรณ19 ส.ค.62 09:58
286ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร19 ส.ค.62 09:52
287ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:37
288ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:35
289ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:32
290ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ตรวจคุณภาพน้ำ) จำนวน 2 รายการ รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:30
291ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ดูดสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 งาน รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:28
292้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:26
293ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:24
294ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:22
295ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ วิไลวรรณ19 ส.ค.62 08:43
296รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ16 ส.ค.62 08:22
297รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ16 ส.ค.62 08:21
298รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ16 ส.ค.62 08:20
299รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ16 ส.ค.62 08:20
300รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ16 ส.ค.62 08:19
ทั้งหมด : 2291 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]