ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
301ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร13 ส.ค.62 16:31
302ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร13 ส.ค.62 16:21
303ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร13 ส.ค.62 16:17
304ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ รพ.อุทัย สมชาย13 ส.ค.62 14:49
305รายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒) สุนิสา13 ส.ค.62 14:41
306ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ วิไลวรรณ13 ส.ค.62 14:17
307ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาERIG vaccine สุภัตรา13 ส.ค.62 11:35
308ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อตรายางชื่อแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิไลวรรณ13 ส.ค.62 11:17
309ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วิไลวรรณ13 ส.ค.62 10:15
310สรุปผลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เดือน กค 62 สุนิสา13 ส.ค.62 09:28
311ประกาศราคากลางยา sodium valproate hyoscine และ enoxaparin _กค.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล13 ส.ค.62 09:12
312ประกาศราคากลางยา losartan simvastatin และ oseltamivir _กค.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล13 ส.ค.62 09:12
313ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและงานประปา จำนวน 7 รายการ วิไลวรรณ13 ส.ค.62 09:09
314ซ่อมแซมพื้นชั้นล่างในและหน้าอาคารรพสต.มารวิชัย จำนวน 12 รายการ สุขกิจ9 ส.ค.62 16:20
315ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน สิงหาคม 2562 สสอ.ภาชี สุเทพ9 ส.ค.62 16:18
316ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร9 ส.ค.62 16:15
317ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ รพ.อุทัย สมชาย9 ส.ค.62 14:47
318สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กค 62 สุนิสา9 ส.ค.62 14:27
319ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโปรเจคเตอร์ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์9 ส.ค.62 11:28
320สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์9 ส.ค.62 10:24
ทั้งหมด : 2276 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [Next] [Last Page]