ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
301ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลท่าเรือ นิภา23 พ.ค.62 16:02
302ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลท่าเรือ นิภา22 พ.ค.62 16:04
303ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร21 พ.ค.62 15:16
304ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร21 พ.ค.62 14:56
305ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร21 พ.ค.62 14:28
306ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร21 พ.ค.62 14:00
307รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ21 พ.ค.62 13:52
308รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ21 พ.ค.62 13:51
309รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ21 พ.ค.62 13:51
310รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ21 พ.ค.62 13:50
311รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ21 พ.ค.62 13:49
312รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ21 พ.ค.62 13:49
313รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ21 พ.ค.62 13:48
314รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562ของสสอ.ภาชี สุเทพ21 พ.ค.62 13:47
315ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร21 พ.ค.62 13:22
316ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.น้ำเต้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์21 พ.ค.62 11:51
317ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 พ.ค.62 15:16
318ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 พ.ค.62 14:51
319ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 พ.ค.62 14:30
320ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 พ.ค.62 14:03
ทั้งหมด : 1806 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [Next] [Last Page]