ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
321สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย27 พ.ค.62 10:20
322สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย27 พ.ค.62 10:19
323สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย27 พ.ค.62 10:18
324สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย27 พ.ค.62 10:16
325สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย27 พ.ค.62 10:15
326สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย27 พ.ค.62 10:13
327สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย27 พ.ค.62 10:12
328สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร25 พ.ค.62 14:40
329ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร25 พ.ค.62 14:34
330สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร25 พ.ค.62 13:17
331ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 พ.ค.62 15:51
332ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 พ.ค.62 15:24
333ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล24 พ.ค.62 14:55
334ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 พ.ค.62 14:12
335ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 พ.ค.62 13:45
336ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 พ.ค.62 11:32
337ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 พ.ค.62 10:35
338ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 พ.ค.62 09:42
339แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.พิตเพียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์23 พ.ค.62 16:51
340ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลท่าเรือ นิภา23 พ.ค.62 16:02
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]