ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
321ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ วิไลวรรณ13 ส.ค.62 14:17
322ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาERIG vaccine สุภัตรา13 ส.ค.62 11:35
323ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อตรายางชื่อแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิไลวรรณ13 ส.ค.62 11:17
324ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วิไลวรรณ13 ส.ค.62 10:15
325สรุปผลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เดือน กค 62 สุนิสา13 ส.ค.62 09:28
326ประกาศราคากลางยา sodium valproate hyoscine และ enoxaparin _กค.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล13 ส.ค.62 09:12
327ประกาศราคากลางยา losartan simvastatin และ oseltamivir _กค.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล13 ส.ค.62 09:12
328ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและงานประปา จำนวน 7 รายการ วิไลวรรณ13 ส.ค.62 09:09
329ซ่อมแซมพื้นชั้นล่างในและหน้าอาคารรพสต.มารวิชัย จำนวน 12 รายการ สุขกิจ9 ส.ค.62 16:20
330ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน สิงหาคม 2562 สสอ.ภาชี สุเทพ9 ส.ค.62 16:18
331ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร9 ส.ค.62 16:15
332ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ รพ.อุทัย สมชาย9 ส.ค.62 14:47
333สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กค 62 สุนิสา9 ส.ค.62 14:27
334ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโปรเจคเตอร์ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์9 ส.ค.62 11:28
335สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์9 ส.ค.62 10:24
336ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 ส.ค.62 17:29
337ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 ส.ค.62 16:32
338ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์8 ส.ค.62 14:28
339ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์8 ส.ค.62 14:27
340ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมห้องน้ำ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์8 ส.ค.62 14:26
ทั้งหมด : 2291 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]